Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

TANKÖNYVOSZTÁS

2020-08-03

Tankönyvosztás (8-14 óráig):

 • leendő 9. évfolyamos diákok számára: 20. augusztus 25-26. Gólyanapon (9.NY, 9.C, 9.A., 9.B)
 • felsőbb évfolyamos gimnáziumi osztályok (9.D, 10.D, 11.D, 12.D) számára: 2020. augusztus 27.
 • felsőbb évfolyamos kézműves osztályok számára: 2020. augusztus 26.
 • felsőbb évfolyamos táncos osztályok számára: 2020. szeptember 02.
Teljes tartalom megtekintése...

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

2020-06-29

ÜGYELETI NAPOK:

július 08., 8-12 óráig

július 22., 8-12 óráig

augusztus 05., 8-12 óráig

augusztus 19., 8-12 óráig

 

Javító- és osztályozóvizsga: 2020. augusztus 25-27.

A tantárgybeosztások a honlapon lesznek megtekinthetők augusztus 10. után.

 

Tankönyvosztás: Augusztus utolsó hetében, melynek pontos beosztását a honlapon tesszük közzé.

 

Ebédbefizetésa 7-es (gondnok) irodában: 2020. szeptember 01.

 

Első tanítási nap:2020.szeptember 01.,8-12 óráig. Megjelenés ünneplőben(fehér felső,sötét szoknya ill. nadrág):

Teljes tartalom megtekintése...

Beiratkozás

2020-06-17

Tisztelt Szülők!
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021-es tanévben szeptember 1-jétől szakgimnáziumi keretek között képezzük a

                     - divatstílus- és jelmeztervező és a

                     - művészeti grafikus

szakokon beiratkozó tanulókat.

Kérem, hogy a tájékoztató levél átvételét a beiratkozáskor aláírásukkal igazolják.

 

                                                                                     Üdvözlettel:

                                                                       Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                   intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Beiratkozás

2020-06-05

2020/2021. tanévi beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

 

Értesítjük leendő 9. évfolyamos tanulóinkat a rendkívüli intézkedések keretében való beiratkozás menetéről:

 1. Online beiratkozás esetén (erre 2020.június 21-ig van lehetőség!!!)

A SZÜLŐ TEENDŐI

     A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat (10/2020. (V.29.) EMMI határozat 3. pontja).

       Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig (iskolánkban 2020. június 21-ig) van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

    Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

1.   A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

2.   A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA e-Ügyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni, és a beiratkozáskor a szülő alá tudja írni.

Ha ezen lehetőséget választja, úgy a korábban kiküldött beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és okiratok másolati példányait 2020. június 25-30-áig munkaidőben, 8-16 óráig juttathatják el az iskolába.

 

2.         Személyes megjelenés esetén

A járványügyi helyzetre és az egészségügyi előírások betartására való tekintettel - a tömeges megjelenés elkerülése érdekében – az alábbiakban ütemezzük a beiratkozást.

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS GIMNÁZIUMI BEIRATKOZÁS:  2020. JÚNIUS 22., 8-16 ÓRÁIG

SZAKGIMNÁZIUMI BEIRATKOZÁS: 2020. JÚNIUS 24., 8-16 ÓRÁIG

A beiratkozás az alábbi helyeken történik:

1. védőnő(oltási kiskönyv, egészségügyi állapotfelmérő átadása),

2.gondnok (szekrénykulcsok, étkezések, pólók igénylése),

3. osztályfőnök (kitöltött dokumentumok, szakértői vélemények átadása, általános iskolai       bizonyítvány felmutatása),

4.titkárság (NEK adatlap leadása).

 

A felvételt nyert diákoknak ezúton is gratulálunk és a felvételek napján mindenkit szeretettel várunk!

 

                                                       Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                       intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Tájékoztatás tanév hátralévő heteiről!

2020-05-26

 

Tájékoztatás és fontos információk a tanév hátralévő heteiről!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működik iskolánk, azonban egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások szervezhetők a tanulók számára felzárkóztatás céljából. (a 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján)

Azoknak a tanulóknak, akik nem teljesítették a digitális tanítás alatt a tanulmányi követelményeket illetve nem rendelkeznek megfelelő számú osztályzattal a tanév végi jegyek lezárásához, vagy bukásra állnak, az iskola biztosítja számukra a korrepetálást, felzárkóztatást vagy a hiányzó osztályzatok megszerzését célzó foglalkozást.

Ezek a foglalkozások a szaktanárral történő egyeztetés után, előre megbeszélt időpontban történnek.

Amennyiben a tanuló nem teljesíti a tanév követelményeit és nem osztályozható, abban az esetben osztályozó vizsgát kell tennie.

Üdvözlettel:

Intézményvezetés

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 2.

2020-04-06

Kedves Szülők és Diákok!

 

Eltelt három hét ebben a megváltozott világban, ahol összekeveredtek a szerepek. Az otthon vált az iskolává, a munkahellyé és a családi élet színterévé egyaránt. Szokni kell az új helyzetet, tanulni a szerepeket, s a megváltozott munkakörülményeket. Tanár és diák egyaránt együtt tanulja az új tanítási-tanulási módszereket. S a szülők is közelebb kerülnek a napi tanítási feladatokhoz, gyakorlathoz.

A három hét arra volt elegendő, hogy mindenki kialakította azokat az infokommunikációs eszközöket és módszereket, amelyekkel úgy véli, hogy eredményes lehet a munka, a lehető legkisebb veszteséggel tudjuk majd zárni az évet. Most az a feladat, hogy minden tanulóhoz megtaláljuk az utat és minden tanuló felismerje, hogy a hirtelen rászakadt önállóságot hogyan lehet a leghasznosabban, legeredményesebben teljesíteni. Nem könnyű, és a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy az általunk megszokott perszonális eszközökkel nem tudjuk ezt segíteni. A józan ész, a felismert szükségszerűség most a legnagyobb erény és kincs. Újra éljük a felvilágosodás korát.

S ezen közben nem lehetünk nyugodtak, mert ezt a helyzetet egy számunkra még kevéssé ismert vírus idézte elő, amely igyekszik eluralni a világot. Aggódunk szeretteinkért, barátainkért, ismerőseinkért és önmagunkért.

De van megoldás, mint mindig.Az emberi elme, az évezredek alatt felhalmozott tudása, tapasztalata és az ember nagyon fontos tulajdonsága, az önfegyelem, a szabálytudat, az óvintézkedések betartása és betartatása környezetünkkel minden akadályt elhárít, minden nehézséget legyőz.

Mi most a feladatunk?Tudásunk legjavát adva teljesítsük a dolgunkat, a tanulást és ismerkedjünk meg elmélyülten az új digitális oktatás adta lehetőségekkel, aknázzunk ki belőle minden pozitívumot. Másrészt tanuljunk meg egy korlátozott világban is hasznosan, egészségesen, testi és szellemi képességeinket gyarapítva tölteni a napjainkatS a végére hagytam, de talán a legfontosabb, hogy használjuk ki a helyzetet, hogy több időt tölthet együtt a család. Pótolni lehet a korábbi rohanó élet által elszalasztott beszélgetéseket, a közös játékot, programokat.

Átértékelődik a világ, amely elanyagiasodott és háttérbe szorította a személyes kapcsolatokat. Fedezzük fel újra ennek értékét, személyiségformáló szerepét.

A közeledő tavaszi szünetre és húsvéti ünnepekre kívánom, hogy mindenki találja meg a nyugalmat, a család adta örömöket és a barátságokban a biztonságos kapcsolatokat. Virtuális világban virtuális locsolkodás, de ezzel is egymás egészségére vigyázunk.

Kellemes kikapcsolódást, de maradjatok/maradjanak otthon!!!

 

Fót, 2020.04.06.                                            Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                   intézményvezető

Igazgatói levél

2020-03-24

KEDVES SZÜLŐK ÉS DIÁKOK!

 

 

Még csak egy hét telt el, de gondolom mindenkinek örökkévalóságnak tűnik ez a hét.

Megfosztódtunk:

 • a természetes közegünktől, az iskolától,
 • szülőként attól a ténytől, hogy napközben a gyerek jó helyen van, gondoskodnak biztonságáról, szellemi épüléséről,
 • a diákok attól, hogy társaikkal élvezzék a diákélet terhei mellett az örömöket, barátságokat, a bimbózó diákszerelmeket.

 

A pedagógusok, akiknek a munkája szorosan a közvetlen tanár-diák kapcsolatra épül, megfosztódtak természetes közegünktől, a szó szerinti azonnali reakciókra épülő perszonális kapcsolattól, ahol egy-egy mozdulatból, tekintetből azonnal lehet látni, hogy el tudták-e juttatni a gyerekekhez a tananyagot, értik-e, gondolatokat ébresztettek-e.

 

Olyan ez, mintha a művészeknek üres padsorok előtt kellene nap mint nap előadást tartania, nem látva a közönség reakcióját, s az éltető taps is elmarad.

 

Egész évben ment a harc, hogy a digitalizmus világában a gyerekek kevesebbet használják a telefont, a digitális eszközöket és inkább menjenek ki a természetbe, szakadjanak le a világhálóról.

ÉS MOST MEGFORDULT A VILÁG!

 

Pedagógus és diák egyaránt otthon van és csak ezekkel az infokommunikációs eszközökkel tudja a munkáját végezni.

Bebizonyosodott, hogy ezek nélkül az eszközök nélkül egy ilyen sajátos helyzetben teljesen ellehetetlenülnénk és bezárulna a világ.

Én naponta bent vagyok a szinte üres iskolában, néhány munkatársammal. Olyan, mint egy fantomépület, amiből hiányzik az élet. A két legfontosabb elem a diáksereg és a tanár kollegák.

1 hét telt el, egy örökkévalóság, s még több hétre kell számítanunk ebben a helyzetben.

 

Köszönetem fejezem ki a diákoknak, szüleiknek és a tanár kollegáimnak, hogy egyik napról a másikra használják a távoktatás eszközeit a közismereti és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban egyaránt. Gyakorlatilag 1 hétvégén kellett felrúgnunk több évtizedes gyakorlatunkat egy ismeretlen újra.

 

Nem tudnánk ezt megtenni, ha egy kollegánk nem készítette volna elő számunkra a lehetőséget. A tanév kezdete óta építette az iskola Google Classroom rendszerét, tartott továbbképzést a kollegáinknak, és egyik napról a másikra rá tudtunk állni.

 

Az iskola összetettsége miatt más tanítási felületeket is használunk, és a legfontosabb általános információkat a feladatokkal kapcsolatban a Kréta felületen biztosítjuk.

 

Köszönöm a tanár kollegák szinte éjt-nappallá tevő munkáját, hogy lelkesen igyekeznek megfelelni a kihívásoknak, és erőt- segítséget adnak egymásnak, diákjaiknak.

 

Köszönet azoknak a technikai, adminisztratív dolgozóknak, akik nap mint nap bejárnak és biztosítják az épület és az ügymenet biztonságos működését.

 

Köszönöm a diákoknak a lelkesedést, a pozitív hozzáállást, a tenni akarásukat és sok esetben azt a szakmai segítséget,  amivel a digitális eszközhasználatot segítik tanárainknak.

 

Köszönöm nem utolsó sorban a szülőknek, akik ebben a nehéz helyzetben segítőkészek, holott sokaknak az egzisztenciális léte került veszélybe.

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYMÁST SEGÍTŐ FELAJÁNLÁSOKAT!

 

Bajban ismerszik meg, hogy mit ér az ember. Én Örülök, hogy ennyi jó emberrel vagyok körülvéve!

 

A tavaszi szünet a tervezett időpontban lesz, és addig egészen biztosan ez a rendszer fog megmaradni.

Hogy ezután hogyan alakul, majd később dől el. Mindenesetre készülünk az érettségire, a szakmai vizsgára és az eredményes tanév befejezésére.

 

Kérek kitartást, maradjon meg ez a lelkesedés, de elsősorban azt kérem:

 

MINDENKI VIGYÁZZON MAGÁRA, SZERETTEIRE!!!

 

Köszönöm még egyszer az együttműködést és a munkákat segítő tapasztalatokat, az ötleteket várjuk továbbra is.

 

Fót, 2020. március 24.

 

                                                                 Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Google Classroom belépés

2020-03-17

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A távoktatási felületet az alábbi linkeken tudják elérni:

közvetlen link a Tanteremre:

 
de lehet a
 
https://www.fnm.hu is és onnan egy kattintás a Tanterem.
 
Csak a saját, iskolai email címmel érhető el minden funkció.
Teljes tartalom megtekintése...

Tanszerek elhozatala

2020-03-14

Holnap, március 15-én 13-17 óra között ki lesz nyitva az iskola és a gyerekek elvihetik a tankönyveiket, felszerelésüket13-14 óra között a 11-12 -13. és I-II. szakgimnáziumi osztályok, 14-15 óra között a 9-10. szakgimnázium, 15-16 óra között a 9ny, 9d és a 11 d, 16-17 között a 10.d és 12.d mehet a cuccaiért. A szakgimnáziumnak kell hamarabb menni, mert a kollégisták utaznak haza.

A kollégisták ma 14 és 15 óra között is jöhetnek, nyitva lesz az iskola!

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi előzetes sorrend

2020-03-13
Kedves Felvételizők!
 
A táblázat fülein kód szerint megtaláljátok a felvételre javasoltakat a pontszámok alapján sorrenddel megjelölve, továbbá a nem javasoltakat az adott szakra.
Aki több szakra is jelentkezett, és megfelelt több szakon is, a  győri jelentkezési lapján az általa jónak és reálisnak tartott jelentkezési sorrendet alakítsa ki. Ahol sokadik helyen áll, ott vélhetően csak az első körös jelölésben juthat be.
 
Akiknek a felvételi rajza alapján felajánlottunk más szakot, a pontszáma alapján ide besoroltuk és ha élni szeretne a lehetőséggel, a módosításkor írja be a  győri listába azt a tagozat kódot is.
 
Mindenkinek sok sikert és szerencsés beiskolázást kívánunk.
 
Várunk benneteket a 2020-21-es tanévben
 
Teljes tartalom megtekintése...

Fontos közlemény

2020-03-13
Figyelem!
 
A kormány úgy döntött, hogy hétfőtől 2020. március 16-tól határozatlan időre az oktatási intézményekben országosan áttérünk a digitális oktatásra.
A diákok nem jöhetnek be az iskolába.. A tanárok digitálisan adják le a tananyagot. A részleteket később közöljük a kormányrendeletek ismeretében.
Kérem, hogy mindenki figyelje a honlapunkat és a digitális kapcsolattartásban adjuk a fontos információkat.
 
Kérek mindenkit, hogy az otthoni távoktatásban folymatosan készüljön annak érdekében, hogy a tanéve eredményes legyen!!!!!!
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

Szóbeli felvételi vizsgabeosztás

2020-02-28
 
Gyülekezés:a kézműves és a táncos tagozatra jelentkezőknek: 7.30-8.00-ig.
 
A nyelvi előkészítősöknek a táblázatban megadott időpont szerint.
 
FONTOS TUDNIVALÓ: A 2020. 03. 04-én (szerda), 12 órától kézműves szakra beosztottak orvosi vizsgálata 10.30-tól kezdődik a rajzteremben.
 
 

A szóbeli felvételi beosztás letölthetéséhez kattinson ide.

Teljes tartalom megtekintése...

Étkezési igény bejelentése

2020-02-26

Tisztelt Szülők és Diákjaink!

 

Iskolánk továbbra is lehetőséget biztosít a kedvezményes ebédelésre diákjai részére az Önkormányzat támogatásával úgy, hogy az önkormányzat fizeti az étkezési költség majdnem felét. Így a diákoknak egységesen 335.-Ft-ba kerül a napi ebéd.

További kedvezmény igénybevételére jogosultak a nagycsaládosok, tartósan beteg gyermekek, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők és a gondozásban lévők is, 50 vagy 100%-os engedményre.

Az étkezési igényt a gördülékenyebb ügyintézés érdekében érdemes időben bejelenteni, mert így elkerülhető a befizetésre várakozás, hiszen az adminisztráció előre elvégezhető és csak a befizetés marad hátra.

Ennek érdekében az aktuális hónapra kitölthető táblázatot mellékelem és azt az email címemre kitöltve kérem szépen visszajuttatni. Így módom lesz előkészíteni a számlát és az ebédjegyeket.

A havi táblázat tartalmazza a tanítási szüneteket, ünnepnapokat, ill. a ledolgozandó napokat is.

 

Az ebédfizetés március 2-án és 3-án lehetséges.

 

Örömömre szolgál, ha az előre kiszámolt összeget küldik be és nem itt kell pénzt váltani.

 

Előre is köszönöm szíves együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Straub Ferenc gondnok, gazdasági ügyintéző

email: fnmszki.gondnok@gmail.com

 

ÉTKEZÉSI IGÉNY TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi információk - szakmai alkalmassági és sz

2020-02-02

A tájékoztató innen letölthető

Teljes tartalom megtekintése...

Művésztanár kiállítás

2020-01-18

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi

2020-01-08

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

– írásbeli vizsga: 2020. január 18-án 10.00 órától,

– a pótló írásbeli vizsga: 2020. január 25-én 14.00 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin nekik fel nem róható alapos ok miatt (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli vizsgát az a tanuló kezdheti meg, aki a vizsga megkezdése előtt a hivatalos pecséttel ellátott igazolást átadja a teremfelügyelőnek.

 

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a  27-359607/11-es telefonszámon értesítse a hiányzás okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt!

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg.

 

A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz legkésőbb 9.30-ig kell megjeleni a vizsga helyszínén.

 

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni.

 

A vizsga időtartama: 2x45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

 

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány  (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek.

 

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2020. január 30-án 8.00-15.00 óráig

 

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az értékelő lapok átvétele: kizárólag 2019. február 04-én 8.00-16.00 között.

 

A vizsga, a megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok!

 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna

intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Adománygyűjtés

2019-12-20

Kedves NÉPMŰVÉSZETISEK!

 

A karácsonyi adománygyűjtés csupán egy hirtelen jött kezdeményezésnek indult. Egyikünk sem gondolta, hogy ennyi segíteni vágyó fiatal van a soraitok/soraink között. Nap nap után nem győztük üríteni A DOBOZt, mert folyton tele volt. Az akció kezdetén meghirdetett „bármi” értelmet nyert. Sokkal kreatívabbak voltatok, mint a szervezők, mert jobbnál jobb ajándékok gyűltek össze.

A teljes tartalom megtekintéséhez kérjük kattintson ide.

Teljes tartalom megtekintése...

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

2019-12-14

Teljes tartalom megtekintése...

Ajándékgyűjtés

2019-12-05

Segítsünk magunkon!

 

Karácsony közeledtével mindannyian az ünnepre, a meghitt családi vacsorára, a szeretetre, az ajándékokra gondolunk. Szerencsére iskolánkban csak keveseknek jut eszébe az, hogy mit fogunk enni december végén, mert a családi kassza már addigra kiürül. Nekik a karácsony egyértelműen a szeretet, ami próbálja feledtetni a nélkülözést. Nem várnak ajándékot, hiszen arra biztosan nem tud áldozni a család…

Nekik próbáljunk segíteni, hogy a földi javakból is részesüljenek a szeretet ünnepén.

Ha van egy tábla csokid, néhány szem szaloncukrod, esetleg az osztálykarácsonyra sütöttél sütit, s 3-4 darabot felajánlanál, akkor segíts rászoruló diáktársadon. Hidd el nagyon kellemes érzés járja át a tested ilyen jótékony cselekedet után. Adni sokszor nagyobb öröm, mint kapni. S mindezt úgy tehetnéd, hogy biztos lehetsz benne, hogy a felajánlásod az arra tényleg rászorulókhoz jut el.

A suli bejáratánál elhelyezünk egy nagy dobozt, amelybe belerakhatsz „valamit”, aminek úgy gondolod, hogy egy korodbéli örülne. Ez lehet egy könyv, egy csoki, egy tusfürdő, vagy bármi, de tényleg. Ha szeretettel adod, akkor biztosan örülni fog az, aki kapja. Ebbe a dobozba gyűjtjük az adományokat december 18-ig (szerda), majd szerdán becsomagoljuk, s pénteken átadjuk.

Kérlek segíts te is!

 

Ajándékgyűjtés a saját diákjainknak

december 18-ig az aulában!

Teljes tartalom megtekintése...

Álláshirdetés

2019-12-04

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium felvételt hirdet takarító (kisegítő dolgozó) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)délutáni munkarend

A munkavégzés helye: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola épületének tisztán tartása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: legalább 8 általános, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jelentkezni lehet: Elektronikus úton Kaudersné Madarász Zsuzsanna részére a fotsze@gmail.com e-mail címen keresztül, vagy személyesen az iskolában.

Telefonon felvilágosítást ad Straub Ferenc gondnok, tel: 06302392911

Teljes tartalom megtekintése...

Fogadóóra

2019-11-08

Iskolánkban hétfőn (2019.11.11-én) 16-18-ig fogadóórát tartunk.

Teljes tartalom megtekintése...

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN

2019-10-22

2019. október 24., csütörtök, 8-12 óráig

2019. november 12., kedd, 8-14 óráig

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium nyílt napjaira!

Cím: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06-27-359-607

E-mail: nmszki@freemail.hu

(Megközelíthető: távolsági Volán buszokkal a „Gyermekváros” vagy „Munkácsy utca” megállóig, a Károlyi Gyermekközponton belül. Parkolás személyautóval a Gyermekvároson belül 200.- Ft parkolási díj befizetésével, a főportán való behajtással történhet.)

A nyílt napok programja:

 • 7.00-8.00-ig: gyülekező az első aulában.

Igazolások megírása és átvétele a titkárságon.

A programra előzetesen NEM kell regisztrálni, telefonon vagy e-mailben NEM kell bejelentkezni.

 • 8.00-8.50-ig (és igény esetén 9.00-9.50-ig:felvételivel kapcsolatos általános tájékoztatók. Felmerülő kérdések és válaszok a felvételi eljárással, a néptánc és a rajz-szakmai alkalmasságival és az idegennyelvi gimnáziumi szóbeli meghallgatással kapcsolatban.

Első aula 2-es terem: néptáncos tájékoztató, grafika, divat-, jelmez- és díszlettervező, festő, textilműves és kerámiaműves szakok iránt érdeklődőknek (Kissné Breczek Margit, Taba Csaba művészeti vezetők)

Első aula 6-os terem: gimnáziumba, angol, német és francia nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezőknek (Cseri-Matus Csilla intézményvezető helyettes)

 • 9.00-12.00-ig: szakmai műhelyek és rajztermek látogatása több induló csoportban.A látogatók betekintést nyerhetnek a különböző szakok (grafika, divat-, jelmez- és díszlettervező, festő, textilműves és kerámiaműves szakok) műhelyeibe, rajztermeibe, szakmai életébe. A műhelyekben a szaktanárok rövid tájékoztatót tartanak az ott folyó munkáról, szakmai követelményekről. Az iskolai folyosó galériában tanulóink alkotásaiból rendezett kiállítás látható.
 • Délelőtt 9 órától idegennyelvi angol, német és francia bemutató órákat tartunk, ahová szeretettel várjuk a gimnáziumi osztályba jelentkező leendő diákjainkat! Kérjük, az idegennyelvi órák kezdése előtt negyedórával a tájékoztató során megadott teremhez jöjjenek a látogatók.
 • Néptánc szakon bemutatókkal készülünk, és november 12-én, 13 órakor közös táncházzal zárjuk a programokat.

További információ kérhető e-mailben, az nmszki@freemail.hu címen és a titkársági telefonon a 06-30-244-1922 számon hétköznapokon 8-16 óráig.

A nyílt napok ideje alatt az iskola melletti büfé üzemel.

Rajz- és szakmai felvételi előkészítő indul az iskolában, 2019. november 7-től, 16-18 óráig.A kitöltött, szülő (gondviselő) által aláírt jelentkezési lapot a tanuló az első foglalkozásra hozza magával! A foglalkozásokat 7-8. osztályos tanulóknak javasoljuk. A felvételi rajz- és szakmai előkészítőket a tanítási szünetek kivételével minden csütörtökön tartjuk, 2020. február 6-ig. Az előkészítő a 7-8. osztályosoknak ingyenes.

További részletes információ telefonon: Kissné Breczek Margittól, a (+36) 30 /244-23-68-as telefonszámon kérhető.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi előkészítő

2019-10-07

Rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyam indul 7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

2019. november 7-től rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium rajztermeiben(2153, Fót, Vörösmarty tér 2., Károlyi Gyermekközpont területén), ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket, felvételizőket.

A rendszeres tehetségfejlesztő, felkészítő foglalkozásokat 7-8. osztályosoknak ajánljuk, akik középiskolánk, valamelyik választott képző- és iparművészeti, kézműves szakára tervezik továbbtanulásukat a jövő tanévekben. A rajzi alapok gyakorlása mellett, a jelentkezők megismerkedhetnek a különböző szakmák felvételijéhez kötődő tervezés folyamatával, eszköz- és anyagismerettel. A rajzi felkészülés mellett, segítünk összeállítani az otthoni munkákból készülő mappát is. A foglalkozásokat a középiskola szaktanárai tartják.

Időpontok: minden csütörtökön, 16-18 óráig(a tanítási szünetek kivételével),

2019. november 7-től – 2020. február 6-ig.

Rajz és szakmai tárgyakból az előkészítő tanfolyam ingyenes!

Anyagok és eszközök, amit a foglalkozásokra hozni kell:

20 db A/3-as dipa (fehér műszaki rajzlap); B, 2B, 4B-s grafitceruzák; A/3-as rajzmappa, radír, hegyező, papír ragasztószalag, rajztábla (modelltárgyakat biztosítunk, rajztáblákat korlátozott számban tudunk adni az órák során).

Kérjük, az első foglalkozásra a gyerekek (lehetőség szerint), otthoni rajzaikat (kb. 3db-ot) hozzanak magukkal!

Jelentkezés módja:Kitöltött, szülő által aláírt jelentkezési lappal a helyszínen, az első rajz előkészítőn, 2019. november 7-én. (A későbbi időpontban bekapcsolódó diákoknak a jelentkezési lapot az első alkalommal kell hozniuk.)

További információ kérhető telefonon vagy e-mailben: Kissné Breczek Margit, Tel.: (+36) 30/244-23-68 vagy 30/995-24-69, breczekmargit@gmail.comcímen.

Jelentkezési lap letöltése.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyelvi verseny

2019-10-05

Iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium ”Hungary and the Hungarians” címmel angol,  Kreuz und quer durch Ungarn” címmel német nyelvi versenyt hirdet a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozó települések iskolái számára. Állami és egyéb fenntartású iskolák is jelentkezhetnek. A versenyen az általános iskolák 7-8. osztályos és a középiskolák 9-10. évfolyamára járó diákjai vehetnek részt.

Ebben a tanévben a vetélkedő konkrét témája a DUNAKANYAR.

Az idei verseny is két fordulóból fog állni. A maximum 4 fős csapatok jelentkezését október 14-ig várjuk.

Jelentkezni és további információt kapni a hajosi.melinda@fnm.hu e-mailcímen lehet.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyílt nap

2019-09-28
Tisztelt Érdeklődő Diákok és Szülők!!!!!!
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy az iskola 2020-21-es tanévre is meghirdeti a már meglévő szakgimnáziumi szakjait és a gimnázium angol és német nyelvi előkészítős osztályát.
 
Nyílt napokat 2019. október 24-én és november 12-én tartunk 8-12 óra közötti időben. A novemberi időponthoz egy táncház program is kapcsolódik 13 órától, amelyet a Fóti Művelődési Házban tartunk és minden, a nyílt napon résztvevő vagy a néptánc iránt érdeklődő 7. és 8. osztályos fiatalt szívesen látunk, várunk. 
 
Részletes beiskolázási tájékoztatót október második hetében teszünk közzé, amikorra megismerjük a szakképzésben várható pontos változásokat, ami a technikumi képzés beindítására vonatkozik.
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

Külföldi utazás

2019-09-28
A 9. és 11. osztályos gimnáziumi tanulók idegen nyelvi tanulására vonatkozóan kérjük a kedves szülőket, hogy olvassák el az utazás feltételeire vonatkozó körlevelet, töltsék ki a nyomtatványt, hogy egyénileg, a család szervezésében vagy csoportosan szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen az angol vagy német nyelvű külföldi utazásban. 
A kitöltött nyilatkozatot az osztályfőnököknek 2019. október 7-ig kérjük megküldeni.
Az igények birtokában fogunk adatot szolgáltatni a Tempus Közalapítvány felé, akik a megbízottak a programmal kapcsolatban. Az igények és a lehetőségeink birtokában tudjuk majd azt is eldönteni, hogy az iskola hány csoport kiutazását tudja segíteni arra vállalkozó pedagógussal, s aszerint pályázzuk meg 2020-as kiutazással a felkínált célállomásokat.
Tehát most várjuk az önök nyilatkozatait az október 7-ei határidőre.
 
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

III. Globális klímasztrájk - Budapesten

2019-09-18

Iskolánk tanulóival ismét részt szeretnénk venni a Globális Klímasztrájk rendezvényén.

Az esemény időpontja: 2019. szeptember 27. (péntek) 10-14 óra.

10 órakor a Clark Ádám térről vonulunk a Kossuth térre.

Az iskolába érkezőkkel 8 órakor indulunk a fóti vasútállomásra, ahol a 8 óra 30 perces vonattal utazunk a Nyugati-pályaudvarra.

A Nyugati-pályaudvaron 9 órakor az elektromos jegypénztáraknál találkozunk a máshonnan érkezőkkel.

Innen az M3-as metróval a Deák térre, majd a 16-os villamossal a Clark Ádám térre megyünk.

Vissza a Kossuth tértől gyalog, majd a Nyugati-pályaudvarról a 15 órakor induló vonattal érkezünk.

Kiskorú tanuló esetén írásos szülői engedélyt kérünk, a mayerandi0112@gmail.com címre.

Kérjük azt is jelezzék, hogy a kísérő tanár elengedheti-e a tanulót Budapesten.

 

Mayer Andrea

szervező tanár

Teljes tartalom megtekintése...

Elektronikus ügyintézés

2019-09-10

Elektronikus ügyintézés

 

Intézményünkben – csakúgy, mint az összes köznevelési intézményben – március 1-től elindult az e-Ügyintézés. A Köznevelési Állami Fenntartóinak Folyamategységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt keretében jelenleg 18 féle ügyet lehet intézni elektronikusan.

Gondviselőként az e-Ellenőrző menüsorában található az @ e-Ügyintézés menüpont, melyre kattintva a program átirányít az e-Ügyintézés nyitófelületére.

Itt kell kiválasztani a megfelelő menüpontot, és kattintásra indul az ügy intézése.

Jelenleg négyféle ügycsoportban lehet kezdeményezni e-Ügyintézést:

 • BEIRATKOZÁS ügycsoport
 • KIIRATKOZÁS ügycsoport
 • TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport
 • BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók gondviselőit leginkább a tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés érintheti. Ebben az ügycsoportban – többek között – lehetőség van a tanulói mulasztások igazolására, osztály vagy tanulói csoport változtatási kérelem benyújtására, illetve tanulói felmentést vagy mentességet is itt lehet kezdeményezni.

Bővebb felvilágosítást az e-Kréta Tudásbázisában, a oldalon olvashatnak.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

 

Kérjük Önöket, használják bátran az e-Ügyintézés adta lehetőségeket!

 

                                                                           az intézmény vezetése

 

 

Az elektronikus ügyintézésről a tájékoztató ITT tölthető le.

Teljes tartalom megtekintése...

Gyászhír

2019-09-01

Sándor Gabriella tanárnőre emlékezünk
 
Sándor Gabriella, Gabi néni a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és
Gimnázium fizika, kémia szakos tanára volt évtizedeken keresztül.
Az oktató nevelő munkától csak saját gyerekeinek nevelése kapcsán volt távol,
de ez alatt az idő alatt is, a főállású anyaság mellett részmunkaidőben tanított.
Több évtizedes pedagógiai tevékenységének alapja a természetes kíváncsisága,
érdeklődése az új módszerek, ismeretek, lehetőségek iránt.
Ennek köszönhető, hogy a tanulókkal vállalkozott minden olyan pályázatra,
kutató munkára, amelyet a gyerekek voltak képesek megtenni.
Soha nem volt könnyű helyzete, hiszen a korábbi időszakban a Gyermekváros
Szakközépiskolája lévén nem ezek a természettudományi tárgyak voltak a
gyerekek érdeklődésének a középpontjában, és ez a helyzet a művészeti iskolává
alakulással sem változott.
Ennek ellenére mindig képes volt maga mellé állítani a gyerekeket egy-egy
érdekes pályázat, kísérlet, próbálkozás erejéig. Mindig ő vállalkozott arra, hogy
akár a Kutatók éjszakájára, akár különféle érdekes gyárlátogatásokra, a gödöllői
egyetemmel közös pályázatokra, kísérletekre csábítsa növendékeinket.
Fogékony volt az új pedagógiai módszerek kipróbálására. Folyamatosan képezte
magát.
Szaktanácsadási és szakmai pedagógiai továbbképzéseken vett részt.
Évtizedeken keresztül látta el a gyermekvédelmi felelősi feladatokat. Szociális
érzékenysége magas fokú. A kollegák és tanulók egyaránt elismerik tudását,
megbecsült tagja tantestületünknek.
Nyugdíjazására 2019-ben kerül volna sor, az életút elismeréseként megkapta a
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
Készült arra, hogy népes családja körében nem régen született unokája
nevelésével fogja hasznosítani mindazt a pedagógiai tudást, élettapasztalatot,
amit a 40 éves pályafutása során elsajátított.
Sajnos betegsége gyorsan elszakította tőlünk, a családjától és 2019. július 22-én
elhunyt.
Olyan ember távozott vele iskolánkból, akinek emberi nagysága, tartása
példaértékű. Soha nem fogjuk elfelejteni, szellemisége az iskola alapértékeinek
részévé vált.
Nyugodjon békében!!!
 
Az iskola dolgozói és diákjai
Teljes tartalom megtekintése...

OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK

2019-08-09

A vizsgabeosztások innen tölthetők le.

Teljes tartalom megtekintése...

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

2019-06-28

ÜGYELETI NAPOK:

július 10., 8-12 óráig

július 24., 8-12 óráig

augusztus 7., 8-12 óráig

augusztus 21., 8-12 óráig

Pótvizsga, javító- és osztályozóvizsga:

2019. augusztus 22-23.

A tantárgybeosztások a honlapon lesznek megtekinthetők augusztus 10. után.

Tankönyvosztás (8-14 óráig):

 • leendő 9. évfolyamos diákok számára: 2019. augusztus 27-28. Gólyanapon (9.NY, 9.C, 9.A., 9.B)
 • felsőbb évfolyamos gimnáziumi osztályok (9.D, 10.D, 11.D, 12.D) számára: 2019. augusztus 29.
 • felsőbb évfolyamos kézműves osztályok számára: 2019. augusztus 28.
 • felsőbb évfolyamos táncos osztályok számára: 2019. szeptember 02.

Ebédbefizetés a 7-es (gondnok) irodában:

 • táncosoknak szeptember 02.
 • gimnazistáknak és kézműveseknek 28-29.

 

GÓLYANAPOK: 2019. augusztus 27-28., 8-12 óráig

Első tanítási nap:

2019. szeptember 02., 8-12 óráig. Megjelenés ünneplőben (fehér felső, sötét szoknya ill. nadrág):

Teljes tartalom megtekintése...

Beiratkozással kapcsolatos dokumentumok

2019-05-02
Beiratkozás a 2019/2020. tanévre: 2019. június 20., (csütörtök) 8-16 óráig.
 
Kérjük, hogy a csatolt dokumentumokat kitöltve a beiratkozás napjára hozzák magukkal. A dokumentumok a nevükre kattintva tölthetők le.
 
 
Továbbá egy-egy másolati példányt kérünk a
- személyi igazolványról,
- lakcímkártyáról és a
- TAJ kártyáról.
Teljes tartalom megtekintése...

Rendkívüli felvételi lehetőség

2019-04-25

Rendkívüli felvételi eljárás keretében pótfelvételi meghirdetése a 2019-20-as tanévre

 

Örömmel értesítjük önöket, hogy korlátozott számban néhány szakunkra vannak még betöltetlen helyeink, lehet jelentkezni.

Iskolánk pótfelvételi vizsgát hirdet a következő szakokra:

 

Szakgimnázium:  0004 kód kerámiaműves ( 3 fő)

                           0006 kód textilműves (3 fő)

                           0008 kód festő (3 fő)

                           0001 kód néptánc (6 fő)

 

A jelentkezéseket emailben az nmszki@freemail.hu címre vagy az iskola címére postán (2153 Fót, Vörösmarty tér 2) kérjük. A követelmények a honlapunkon található felvételi tájékoztató szerint.

 

A felvételi vizsgák időpontja: 2019.05.09-én és 13-án 12 órai kezdettel

 

Akit az előzetes rangsorban alkalmasnak találtunk, de a győri visszajelzés alapján nem került felvételre, annak az újabb jelentkezés beadása után a rajz felvételi megismétlése nélkül – az előző rajza alapján - ajánlunk fel szakot, illetve a felvételit a felkínált lehetőségek egyikén megismételheti.

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!!.

 

Fót, 2019.04.24.

                                                                                     Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                                  intézményvezető sk

Teljes tartalom megtekintése...

Húsvéti üdvözlet

2019-04-17

Teljes tartalom megtekintése...

Országos Tanulmányi Verseny és sport hírek

2019-04-16

Országos tanulmányi verseny eredménye

Az Országos Népművészeti Versenyen két tanulónk ért el pontszerző, dobogós helyezést.

Vámosi Brigitta 12. ab osztály  I. helyezés

Strausz Viktória 12.ab osztály III. helyezést ért el.

Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk, hogy ebben az évben sem vallottunk szégyent ezen az országos megmérettetésen és a verseny felállása óta, a 20. évben is dobogós helyezésekkel távoztunk.

 

Sport hírek

Iskolánk tanulója Sárosdi Soma 9. d osztályos tanuló az Országos Diákolimpián ezüst érmes lett – második helyezés - párbajtőrben.

Gratulálunk, büszkék vagyunk rá és a felvételin majd jól megérdemelt plusz ponttal indulhat.

Teljes tartalom megtekintése...

Tankönyvrendelés

2019-04-15

Tankönyvlisták a 2019-2020-as tanévre:

9.abc

9.ny angol

9.ny német

9.d angol

9.d német

10.abc

10.d

11.abc

11.d

12.abc

12.d

Teljes tartalom megtekintése...

Fogadóóra

2019-04-08

2019.04.08-án 16.00-18.00-ig fogadóórát tartunk.

Teljes tartalom megtekintése...

Fót Kultúrájáért Díj

2019-03-19

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi sorrend

2019-03-15
Kedves Felvételizők!
 
A táblázat fülein kód szerint megtaláljátok a felvételre javasoltakat a pontszámok alapján sorrenddel megjelölve, továbbá a nem javasoltakat az adott szakra.
Aki több szakra is jelentkezett, és megfelelt több szakon is, a  győri jelentkezési lapján az általa jónak és reálisnak tartott sorrendet alakítsa ki. Ahol sokadik helyen áll, ott csak az első körös jelölésben juthat be.
Aki nem volt a szakgimnáziumba jelentkezők közül orvosi alkalmassági vizsgálaton, annak március 25-én és április 8-án lesz lehetősége iskolánkban, de megcsináltathatják a háziorvosukkal is.
 
Mindenkinek sok sikert és szerencsés beiskolázást kívánunk.
 
Várunk benneteket a 2019-20-as tanévben.
 
A 02-ben változás történt!
 
Teljes tartalom megtekintése...

Képző- és iparművészeti sikereink

2019-03-08

A Kondor Béla Közösségi Ház által meghirdetett Gyermek Ifjúsági és Művészeti Találkozón, a Képző-és Iparművészeti Pályázaton az alábbi eredmények születtek:

A Középiskolások Országos Képző- és Iparművészeti Pályázatára beérkezett és díjazott alkotások kiállításának megnyitó és díjkiosztó ünnepsége 2019. március 12-én, kedden 17 órakor kerül megrendezésre a Kondor Béla Közösségi Házban (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.), ahol díjazott tanulóink és a felkészítő tanárok képviselik iskolánkat. Minden díjazottnak, kiállítónak és felkészítő tanárnak szeretettel gratulálunk!

Díjazott tanulóink:

Diák

Felkészítő tanár

Horváth Bence - Díjazott

Berkeczné  Juszkiewicz Romana

Miklós Alexandra - Díjazott

Buzási Gábor

Kabai Dzsenifer I. hely

Máthé Ivett

Póder Barnabás I. hely

Lovas Bertalanné

Peiszer Noémi II. hely

Lovas Bertalanné

Seregi Enikő III. hely

Lovas Bertalanné

A díjazott alkotások mellett Nagy Lilla „Csendélet” című alkotása bekerült az elkészült katalógusba.

 

Az alábbi pályázók alkotásai kiállításra kerültek:

Diák

Felkészítő tanár

Kategória

Bali Ádám

Berkeczné Juszkiewicz Romana

képzőművészet

Barna Dóra

Kása Ilka

képzőművészet

Erdélyi Vanda

Berkeczné Juszkiewicz Romana

képzőművészet

Gáspár Gréta

Balogh Írisz

képzőművészet

Szabó Szilárd

Buzási Gábor

képzőművészet

Újvári Nikolett

Berkeczné Juszkiewicz Romana

képzőművészet

Czagány Vivien

Lovas Bertalanné

iparművészet

Simon Tünde

Berkeczné Juszkiewicz Romana

képzőművészet

Tóth Dominika

Lovas Bertalanné

iparművészet

 

Teljes tartalom megtekintése...

Intézményvezetői pályázat

2019-02-26

A felhívás elérhető: 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zsme8oj5h2

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi beosztás

2019-02-21

A felvételi beosztás ide kattintva tölthető le.

 

Aki több szakot jelölt meg, mindegyik szakmában az adott napon felvételizik.
A szakmai vizsgára jelentkezett tanulók gyülekezője: 8:00 - 8:30 között az aulában!
Ha valakinek nem megfelelő az adott időpont, az alábbi e-mail címen jelezze.
E-mail cím: nmszki@freemail.hu
Teljes tartalom megtekintése...

Szóbeli felvételi

2019-02-13

Fontos információk a szóbeli felvételiről.

Kattintson ide a letöltéshez.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi

2019-01-07

TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

– írásbeli vizsga: 2019. január 19-én 10.00 órától,

– a pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24-én 14.00 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin nekik fel nem róható alapos ok miatt (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli vizsgát az a tanuló kezdheti meg, aki a vizsga megkezdése előtt a hivatalos pecséttel ellátott igazolást átadja a teremfelügyelőnek.

 

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a  27-359607/11-es telefonszámon értesítsea hiányzás okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt!

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg.

 

A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz legkésőbb 9.30-ig kell megjeleni a vizsga helyszínén.

 

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni.

 

A vizsga időtartama: 2x45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

 

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány  (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek.

 

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2019. január 30-án 8.00-16.00 óráig

 

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az értékelő lapok átvétele: kizárólag 2019. február 06-án 8.00-16.00 között.

 

A vizsga, a megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete;

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok!

Kaudersné Madarász Zsuzsanna
               igazgató

Teljes tartalom megtekintése...

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

2018-12-18

Karácsony

Teljes tartalom megtekintése...

TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

2018-12-17

A tájékoztató anyag itt érhető el.

Teljes tartalom megtekintése...

Tárlatvezetés a Ludwigban

2018-12-16
December elején a Ludwig Múzeum tárlatvezetésén jártunk a 9-es és a 11-es grafikus diákokkal Berkeczné Romana, Kása Ilka és Balogh Írisz kíséretében. A program apropója a közelgő Fővárosi komplex rajzverseny, melynek témája az első fordulóban a múzeum egy alkotásához készítendő parafrázis.
 
Ludwig1
Ludwig2
Teljes tartalom megtekintése...

Grafikarácsony

2018-12-16

Idén első alkalommal vettek részt 11-es grafikus diákjaink (Gáspár Gréta, Kovács Fanni, Izsai Regina, Kovács Zsófia, Bak Dávid) a Magyar Grafika folyóirat stancforma-tervező pályázatán Balogh Írisz vezetésével. A karácsonyi ünnepség december 13-án volt a Kiscelli Múzeumban, ahol nyomdatörténeti kiállítást és -bemutatót nézhettünk meg. Ezt követően pedig az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Karának Média-technológiai Intézete által szervezett workshopon vettünk részt.

Teljes tartalom megtekintése...

Fogadóóra

2018-11-08

Iskolánkban hétfőn (2018.11.12-én) 16-18-ig fogadóórát tartunk.

Teljes tartalom megtekintése...

Angol nyelvi verseny

2018-10-12

„Hungary and the Hungarians” – angol nyelvi verseny

 

Kedves Kollégák!

 

Iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium „Hungary and the Hungarians” címmel angol nyelvi versenyt hirdet a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolák 7-8. osztályos és a középiskolák 9-10. évfolyamára járó diákok számára. A verseny ingyenes, nevezési díj nincs.

Teljes tartalom megtekintése...

Úszás

2018-10-04

A Magyar Úszó Szövetség jóvoltából iskolánk kapott 40 darab belépőjegyet a FINA Úszó Világkupára, így tanulóink élőben szurkolhatnak a magyar válogatott tagjainak csütörtökön. Lesznek közöttük nagy nevek, mint Hosszú Katinka és a jövő reménységei is, akik 14-18 évesek, mint diákjaink.

Teljes tartalom megtekintése...

Fűtés

2018-10-02

A fűtést a mai napon sikerült elindítani, így szerdától (2018.10.03-tól) teljes tanítás lesz.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyílt nap

2018-09-20

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN:

2018. november 13., kedd

2018. november 22., csütörtök

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium nyílt napjaira!

Cím: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06-27-358-607 / 11

E-mail: nmszki@freemail.hu

(Megközelíthető: távolsági Volán buszokkal a „Gyermekváros” vagy „Munkácsy utca” megállóig, a Károlyi Gyermekközponton belül. Parkolás autóval a Károlyi Gyermekközponton kívül lehetséges.)

Teljes tartalom megtekintése...

E-napló

2018-09-10

Tisztelt Gondviselők! Kedves Tanulók!

 

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tanulók tanulmányi előmeneteléről, iskolai elfoglaltságáról, eseményekről https://nepmuvesz.e-kreta.hu  linken elérhető elektronikus naplóból ill. ellenőrzőből is tájékozódhatnak, melynek mobilalkalmazása is van.

tanulói és gondviselői felhasználói név egyaránt: a tanuló oktatási azonosítója,

jelszava a tanuló születési dátuma (formátuma: 0000-00-00).

Belépési nehézség és jelszómódosítás esetén a gondviselők a 27 359 607/15-ös melléken kaphatnak segítséget munkaidőben (8.00-15.00 óráig).

Az adatfeltöltés hamarosan befejeződik, kérjük, hogy ismerjék meg és használják a felületet!

 

Fót, 2018. szeptember 7.

                                                                                               Iskola vezetősége

 

 

 

Teljes tartalom megtekintése...

Képző- és iparművészeti szakok 9. évfolyam, anyag-

2018-08-28
Képző- és iparművészeti szakok - Anyag- és eszközlista
Rajz-festés tantárgyhoz és a Grafikus szakon tervezésgyakorlat tantárgyhoz 
Papírok:
 • 30 db A/4-es műszaki rajzlap (DIPA)
 • 20 db A/3-as műszaki rajzlap (DIPA)
 • 30db A/4-es nyomtató papír (normál tintasugaras nyomtatóhoz való)
 • 20 db A/3-as akvarell papír
 • A/4-es keményfedelű mappa vagy dosszié
 • A/2 vagy B/2-es rajztáblatartó mappa (kb.: 50x70cm-es)
Rajzeszközök:
 • grafitceruzák: B, 2B, 3-4B, - mindegyikből 2-2db
 • 0,5 mm-es („rotring”) ceruza 
 • 0,5 mm-es fekete tűfilc 2 db
 • normál vastagságú fekete filctoll 1db
 • vágott hegyű fekete filctoll 1db
 • rajzszén, 3-4 szál 

Festékek:

 • anilin vízfesték készlet (anilinky) 1db
 • tempera, 12db-os, tubusos készlet      
 • 12 vagy 24 db-os pasztellkréta készlet (por vagy olajpasztell)         
Ecsetek:
 • 2-es, 6-os, 10-es méretű lapos és normál ecset, 1-1 db
Egyéb eszközök:
 • A/3-as rajztábla 1db 
 • tapétavágó kés (sniczer)  1db
 • 2-3 cm széles, öntapadós papír ragasztószalag 1db
 • 30 cm-es egyenes és derékszögű vonalzó 1-1 db 
 • körző
 • 1db puha radír és  monopol radír 1-1 db
papír ragasztó stift 1db,    olló 1 dbRajz-festés tantárgyhoz és a Grafikus szakon tervezésgyakorlat tantárgyhoz 
Papírok:
30 db A/4-es műszaki rajzlap (DIPA)
20 db A/3-as műszaki rajzlap (DIPA)
30db A/4-es nyomtató papír (normál tintasugaras nyomtatóhoz való)
20 db A/3-as akvarell papír
A/4-es keményfedelű mappa vagy dosszié
A/2 vagy B/2-es rajztáblatartó mappa (kb.: 50x70cm-es)
Rajzeszközök:
grafitceruzák: B, 2B, 3-4B, - mindegyikből 2-2db
0,5 mm-es („rotring”) ceruza 
0,5 mm-es fekete tűfilc 2 db
normál vastagságú fekete filctoll 1db
vágott hegyű fekete filctoll 1db
rajzszén, 3-4 szál
Festékek:
anilin vízfesték készlet (anilinky) 1db
tempera, 12db-os, tubusos készlet      
12 vagy 24 db-os pasztellkréta készlet (por vagy olajpasztell)         
Ecsetek: 2-es, 6-os, 10-es méretű lapos és normál ecset, 1-1 db
Egyéb eszközök:
A/3-as rajztábla 1db 
tapétavágó kés (sniczer)  1db
2-3 cm széles, öntapadós papír ragasztószalag 1db
30 cm-es egyenes és derékszögű vonalzó, 1-1 db,   körző, 1db   puha radír és  monopol radír 1-1 db
papír ragasztó stift 1db,    olló 1 db
Teljes tartalom megtekintése...

KÜLÖNBÖZETI, OSZTÁLYOZÓ- és JAVÍTÓVIZSGÁK

2018-08-10

Kattintson ide a dokumentum letöltéséhez.

Teljes tartalom megtekintése...

Vizsgaelőadás

2018-08-05
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium vizsgaelőadása 2018. június 1-én volt a Csepeli Munkásotthonban. Ez minden évben a tagozat legrangosabb eseménye, ahol a szakmai bizottság előtt tudásukról számot adó végzős tanulók mellett a Tánctagozat minden évfolyama bemutatkozik.
A NKA Táncművészet kollégiumához benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt új viseleteket vásárolni, melyek még sikeresebbé tették a vizsgaelőadást. A Tánctagozat tanárainak és  diákjainak együttes munkáját dicsérik a vizsgaelőadáson készült képek is.
A  képeket Bornyi Márton készítette, melyek honlapunkon megtekinthetőek.
Köszönjük szépen a támogatást az iskola növendékei és dolgozói nevében is!
 
 
 
 
 
Teljes tartalom megtekintése...

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

2018-06-20

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ügyelet:

július 11-én 8-12 óráig,

július 25-én 8-12 óráig,

augusztus 08-án 8-12 óráig,

augusztus 22-én 8-12 óráig.

Pótvizsga, javító- és osztályozóvizsga:

2018. augusztus 23. és 24. és 27. (csütörtök, péntek, hétfő), 8 órától. A tantárgybeosztások a honlapon lesznek megtekinthetők augusztus 10. után.

Tankönyvosztás:

 • 9. évfolyamos diákok számára 2018. szeptember 3-án (első tanítási napon),
 • felsőbb évfolyamos gimnáziumi osztályok (10.D, 11.D, 12.D) számára augusztus 30-án 8-14 óráig,
 • felsőbb évfolyamos kézműves osztályok számára augusztus 31-én 8-14 óráig,
 • felsőbb évfolyamos táncos osztályok számára szeptember 3-án 8-14 óráig.

Ebédbefizetésaz 1-es irodában:

 • Táncosoknak szeptember 3-án ½ 8-kor
 • Gimnazistáknak és kézműveseknek augusztus 30-31-én 8-14 óráig

Első tanítási nap:

2018. szeptember 03., hétfő. 800-tól iskolagyűlés lesz, megjelenés ünneplőben (fehér felső, sötét szoknya, ill. nadrág).

Teljes tartalom megtekintése...

Kiállítás

2018-06-02

meghívó

Teljes tartalom megtekintése...

Pótfelvételi

2018-04-28
PÓTFELVÉTELI MEGHIRDETÉSE A 2018-19- ES TANÉVRE
 
 
Örömmel értesítjük önöket, vannak még betöltetlen helyeink, lehet jelentkezni.
Iskolánk pótfelvételi vizsgát hirdet 2018.05.02-től a következő szakokra:
 
Ginázium 0003 belső kódú német nyelvi előkésztős csoportba, (4 fő)
Szakgimnázium: 0004 kód kerámiaműves ( 5 fő)
                            0005 kód divat-és stílustervező (6 fő)
                            0006 kód textilműves (6 fő)
                            0001 néptánc (12 fő)
 
A jelentkezéseket az iskola címére postán (2153 Fót, Vörösmarty tér 2) vagy emailben az
nmszki@freemail.hu címre kérjük. A behívás a jelentkezés alapján történik. A követelmények
a felvételi tájékoztató szerint.
Rajz felvételit 2018. május 10-én 12 órától tartunk.
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!!.
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
          intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

Tankönyvrendelés

2018-04-12
Tankönyvrendelés
 
2018/19-es tanévre vonatkozó tankönyv listák: 
 
Szakgimnázium: 
 
Gimnázium:
Teljes tartalom megtekintése...

REGIONÁLIS RAJZTANÁRI SZAKMAI NAP

2018-04-11

 

REGIONÁLIS RAJZTANÁRI SZAKMAI NAP

 

 

2018. április 16., hétfő, 9-14 óráig

Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

Program innen letölthető.

Teljes tartalom megtekintése...

Diák sikerek

2018-04-05

DIÁKSIKEREINK - Eredményeink

 

Diákjaink részt vettek idén is a budapesti Kondor Béla Közösségi Ház által meghirdetett Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozó keretében megrendezésre kerülő Képző- és Iparművészeti pályázaton és kiállításon.

 

Díjazott diákjaink:

Felkészítő tanárok:

Szmrtyka Hanna

Lovas Bertalanné

FŐDÍJAS, a MAOE DÍJAZOTTJA

Kabai Dzsenifer

Lovas Bertalanné

Népi kerámia kategória, I. hely

Póder Barnabás

Lovas Bertalanné

Népi kerámia kategória, II. hely

Horváth Petronella

Nádorné Kubó Éva, Kundra Ildikó

Ruha kategória, III . hely

 

 

Kiállították a következő munkákat:

 

Bali Ádám

Berkeczné Juszkiewicz Romana

Barna Dóra Júlia

 

Balogh Írisz

Kissné Breczek Margit

Csatordai Dóra

Balogh Írisz

 

 

Gáspár Gréta

Kása Ilka

 

 

Izsai Regina

Kása Ilka

 

 

Laczkó Lotti Georgina

Balogh Írisz, Kissné Breczek M.

Oszolik Nóra

Balogh Írisz

 

 

Újvári Nikolett

Berkeczné Juszkiewicz Romana

Peiszer Noémi

Lovas Bertalanné

 

 

Seregi Enikő

Lovas Bertalanné

 

 

Szeretettel gratulálunk!

 

 

1

5

9

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi sorrend

2018-03-13

 

Tisztelt Felvételiző Diákok és Kedves Szülők!

 

 

Az előzetes felvételi rangsor a jelentkezések alapján a kiírásban meghatározott felvételi követelményeknek eleget tett tanulók adatait tartalmazza.

 

Link a táblázat letöltéséhez.

 

A gimnázium esetében a felvételi beszélgetéseken megjelent tanulókat a hozott eredményeik alapján rangsoroltuk. Felvételükről az dönt, hogy első helyként megjelölve iskolánkat bekerül-e felvételi keretszámba. Ez csak a Győr által megküldött visszajelzés alapján derül ki.

 

 

Aszakgimnáziumi jelentkezések esetén azt tapasztaltuk, hogy nem volt helyesen megjelölve a felvételi szándék és a megjelölt belső kódokhoz tartozó szak, továbbá a felvételiző szakválasztásának sorrendje nem derült ki, mivel a szoftver a kódokat szám szerinti sorrendben jeleníti meg. Ezért a felvételi rajzok és teljesítmény alapján minden szakmát megjelöltünk, amire a tanulót alkalmasnak találtuk az általa beírt kódok szerint. Illetve aki más szakot jelölt, mint amire felvételizett vagy az általunk felvételre  javasoltat nem jelölte be a felvételi lapon, kérem pótolja. Ha a választott szak nem szerepel a felvételi papírján, ezt a kódot is vegye fel. Intézményen belül van módosítási lehetőség, új intézményt felvenni nem lehet. Ebben az esetben a pótfelvételi időszakban kérjük jelentkezzenek és ha van hely, felvesszük a tanulót újabb felvételi nélkül.

 

Visszajelzést kérünkazoktól, akiknek több szakot (felvételi lehetőséget) ajánlottunk fel, hogy melyikre szeretné a gyermekét beíratni, hogy a végleges sorrendben már annak megfelelően sorolhassuk be.

A visszajelzést az nmszki@freemail.huemail címre kérjük.

 

Mindenkinek sikerek és kedvére való iskolaválasztást kívánok!

 

Fót, 2018.03.13.                                         

 

                                                                       Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                  intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

25 éves a Fóti Népművészeti Szakgimnázium

2018-03-10

Link a videóhoz.

Teljes tartalom megtekintése...

Diák sikerek

2018-02-20

"Dada ballada" - Diák sikerek /képzőművészet - irodalom - művészettörténet/

 

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum  "Dada ballada" című középiskolai képzőművészeti-irodalmi pályázatán Szendrei Anna, 12.C osztályos grafika szakos tanuló III. helyezést ért el, és Erődi Katalin 11.C osztályos kiadványszerkesztő szakos tanuló "Különdíjban" részesült.

A "Kassákizmus" programsorozaton belül, 2018. február 16-án, pénteken, 15.00 órakor, az ünnepélyes díjátadón és a nyertes művekből rendezett kiállítás megnyitón vehették át az okleveleket és az ajándékokat iskolánk növendékei. Szeretettel gratulálunk!

Felkészítő tanárok: Balogh Írisz, Kissné Breczek Margit és Nagyné Mikula Katalin.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi

2018-02-14

FELVÉTELI – SZAKMAI ALKALMASSÁG – a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban:

 

·        Rajz- és szakmai alkalmassági (rajz- és szakmai felvételi a képző- és iparművészeti szakokra).

·        Néptánc szakmai alkalmassági (tánc, ritmusérzék, ének, hajlékonyság).

·        Orvosi alkalmassági vizsgálat (képző- és iparművészeti és/vagy néptánc szakra jelentkezőknek a helyszínen).

·        Idegen nyelvű és magyar nyelvű beszélgetés a gimnáziumi képzésre jelentkezőknek.

2018. február 26. hétfő, 8.30-tól-12 óráig (gyülekező 8 órától)

2018. február 28. szerda, 8.30-tól-12 óráig (gyülekező 8 órától)

Pótfelvételi: 2018. március 5.és 12. 8.30-tól

 

A tanulót és gondviselőjét a felvételi időpontjáról az iskola honlapján értesítjük  a tanulói oktatási azonosító számok alapján.

Teljes tartalom megtekintése...

Központi felvételi

2018-01-06

TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

– írásbeli vizsga: 2018. január 20-án 10.00 órától,

– a pótló írásbeli vizsga: 2018. január 25-én 14.00 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin nekik fel nem róható alapos ok miatt (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli vizsgát az a tanuló kezdheti meg, aki a vizsga megkezdése előtt a hivatalos pecséttel ellátott igazolást átadja a teremfelügyelőnek.

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a 27-359607/11-es telefonszámon értesítse a hiányzás okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt!

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg.

A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz legkésőbb 9.30-ig kell megjeleni a vizsga helyszínén.

 

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni.

 

A vizsga időtartama: 2x45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

 

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány  (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek.

 

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2018. február 01-én 8.00-16.00 óráig

 

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az értékelő lapok átvétele: kizárólag 2018. február 07-én 8.00-16.00 között.

 

A vizsga, a megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete;

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok!

 

 

                                                                                               Kaudersné  Madarász Zsuzsanna

                                                                                                              intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi előkészítő

2017-10-06

Rajz és szakmai tárgyból felvételi előkészítő tanfolyam indul 7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak 

Teljes tartalom megtekintése...

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése.

2017-09-27

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:

Teljes tartalom megtekintése...

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

2017-09-11

Tisztelt Szülők!

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés – tanfelügyelet) működtetését írja elő. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az intézmények, az intézményvezetők és a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Az értékelések részletes szabályait, tartalmát, módszereit és eszközeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza.  Az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére ebben a tanévben kerül sor, azonban az ellenőrzést megelőzően az intézményi önértékelést is el kell végezni. 
A rendeletek értelmében, az intézményi önértékelésbe a pedagógusokat  a szülőket és a tanulókat  is be kell vonni. Megkérdezésük kérdőíves formában név nélkül történik.

Kérjük Önöket, hogy a kérdőívek kitöltetésével segítsék az intézményünk értékelési folyamatának lebonyolítását, az intézményben folyó oktató-nevelő munka értékelését!

 


Köszönjük  együttműködésüket!                            

                                                                       Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                    intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Tájékoztató a tankönyvellátás változásairól

2017-08-24

 

 

Tájékoztató a tankönyvellátás változásairól

 

Ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének kiterjesztése:

 

A Kormány a 1265/2017.(V.29.)Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

 

A tartós tankönyvek rendszere:

 

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.

 

10., illetve felsőbb évfolyamokon ingyenes tankönyvre jogosultság igazolása:

 

A 10., illetve felsőbb évfolyamokon azon tanulók, akik ingyenesen kapják tankönyveiket, kérjük, hogy a tankönyvosztásra hozzák magukkal a jogosultságot igazoló iratot vagy annak másolatát.  E dokumentumok a következők lehetnek:

 

Ø  Tartós betegség esetén: szakorvosi igazolás.

Ø  3 vagy több gyerekes családok: családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (lakossági folyó számlakivonat vagy a postai igazolószelvény vagy a bérjegyzék, vagy a MÁK igazolás).

Ø  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény illetve saját jogú iskoláztatási támogatásra való jogosultság esetén az erről szóló határozat. 

Teljes tartalom megtekintése...

Pótvizsga

2017-08-05
PÓT-, ILL. OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK
2017. AUGUSZTUS 23. SZERDA
A megjelenés 30 perccel a vizsga előtt kötelező.
 
MATEMATIKA írásbeli 9 órakor a 31-es teremben
 
Bizottság:
 
9.AB:
9.NY:
10.AB:
10.D:
 
TÖRTÉNELEM írásbeli-szóbeli 9 órakor a 12-esben
 
Bizottság:
 
11.AB
 
ANGOL NYELV írásbeli-szóbeli 11 órakor a 2-es teremben
 
Bizottság:
 
9.AB
9.C
9.D
10.AB
10.C:
10.D:
11.AB
 
NÉMET NYELV írásbeli-szóbeli 11 órakor a 29-es teremben
 
Bizottság:
 
9.NY
9.AB
9.D
11. D
 
BIOLÓGIA írásbeli-szóbeli 9 órakor a 17-esben
 
Bizottság:
 
11.C:
 
KÉMIA-FIZIKA írásbeli-szóbeli 11 órakor a 31-esben
 
Bizottság:
 
9.D
10.D
 
TECHNOLÓGIA 9-kor a 18-as teremben
 
Bizottság:
 
10.C2017. AUGUSZTUS 23. SZERDA
A megjelenés 30 perccel a vizsga előtt kötelező.
MATEMATIKA írásbeli 9 órakor a 31-es teremben
 
Bizottság:
 
9.AB:
9.NY:
10.AB:
10.D:
 
TÖRTÉNELEM írásbeli-szóbeli 9 órakor a 12-esben
 
Bizottság:
 
11.AB
 
ANGOL NYELV írásbeli-szóbeli 11 órakor a 2-es teremben
 
Bizottság:
 
9.AB
9.C
9.D
10.AB
10.C:
10.D:
11.AB
 
NÉMET NYELV írásbeli-szóbeli 11 órakor a 29-es teremben
 
Bizottság:
 
9.NY
9.AB
9.D
11. D
 
BIOLÓGIA írásbeli-szóbeli 9 órakor a 17-esben
 
Bizottság:
 
11.C:
 
KÉMIA-FIZIKA írásbeli-szóbeli 11 órakor a 31-esben
 
Bizottság:
 
9.D
10.D
 
TECHNOLÓGIA 9-kor a 18-as teremben
 
Bizottság:
 
10.C
Teljes tartalom megtekintése...

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

2017-07-04

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ügyelet: 2017. július 05-én 8-12 óráig, 2017. július 19-én 8-12 óráig, 2017. augusztus 02-án 8-12 óráig és augusztus 16-án 8-12 óráig.

Pótvizsga, javító- és osztályozóvizsga: 2017. augusztus 23. és 24. (szerda, csütörtök), 8 órától. A tantárgybeosztások a honlapon lesznek megtekinthetők augusztus 20. után.

Tankönyvosztás és ebédbefizetés: 9. évfolyamos gimnazisták számára 2017. augusztus 28-án, felsőbb évfolyamosok számára augusztus 29-én 8-14 óráig. Kézműves osztályok számára augusztus 30-án 8-14 óráig, a táncos osztályok számára szeptember 01-én.

Első tanítási nap: 2017. szeptember 01., péntek. 800-tól iskolagyűlés lesz, megjelenés ünneplőben (fehér felső, sötét szoknya, ill. nadrág).

Teljes tartalom megtekintése...

Pótfelvételi

2017-04-25

PÓTFELVÉTELI MEGHIRDETÉSE A 2017-18-AS TANÉVRE

 

Örömmel értesítjük önöket,  vannak még betöltetlen helyeink, lehet jelentkezni.

Iskolánk pótfelvételi vizsgát hirdet 2017.05.02-től a következő szakokra:

 

Ginázium 003 belső kódú német nyelvi előkésztős csoportba, (6 fő)

Szakgimnázium: 004 kód kerámiaműves ( 6 fő)

                             005 kód divat-és stílustervező (4 fő)

                        ….006 kód textilműves (4 fő)

                        ….007 kód grafikus ( 9 fő)

                             001 néptánc (8 fő)

 

A jelentkezéseket az iskola címére postán (2153 Fót, Vörösmarty tér 2) vagy emailben az nmszki@freemail.hu címre kérjük. A behívás a jelentkezés alapján egyedileg történik.

 

Májusi pótfelvételi időpontok:. május 3 13 óra, 9 13 óra, május 10 13 óra

 

Szeretettel várunk.

 

 

                                                                                     Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                                  intézményvezető sk

 

Pótfelvételi tudnivalók

Teljes tartalom megtekintése...

Balla Zoltán Tanár Úr emlékére

2017-02-27

 

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánkat mérhetetlenül fájdalmas veszteség érte. Balla Zoltán tanár úr 2017. február 25-én elhunyt.  A magyar néptánc-mozgalom és a néptánc oktatás egyik kiemelkedő egyéniségét veszítette el halálával.

Emlékét a legszebb, legértékesebb hagyományaink között fogjuk megőrizni.

Búcsúzunk Liszkai Kristóf tanulónk versével

 

Balla Zoltán Tanár Úr

emlékére

 

Egy új csizma maradt üresen.

Ma könny és bánat tölti be a teret.

Nem énekelünk nincs tánc nincs zene.

Egy kitűnő táncos lovas apa hunyta le szemét.

Szomorú a vasárnap csend van csak a harangok szólnak.

Nincsenek szavak amik elmondják a bánatot, csak a gyertyák lángja lobog.

Egyszer a gyertya is elég és a láng is eltűnik mint a szemedben a tűz.

Angyalok vigyázzák és nyugodjon békében Balla Zoltán tanár úr.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételizők figyelmébe!

2017-02-13

Az iskolánkba felvételizni készülő fiatalokat várjuk a következő szakokra, csoportokba!

Felvételihez kapcsolódó beszélgetés, szakmai alkalmassági vizsgálat időpontjai:

2017.02. 22:27: 03.01 és 06. 8.30-tól

Gimnázium:nyelvi előkészítő osztályba angol vagy német nyelvi csoport,

második idegen nyelv: angol v. német v. francia nyelv

Szakgimnázium(korábban szakközépiskola):

                                   001 Néptánc szak

                                   004 Kerámiaműves

                                   005 Divat-és stílustervező

                                   006 Textilműves

                                   007 Grafikus

 

A beérkező jelentkezési lapok alapján a felvételizőket a felvételi időpontjáról levélben értesítjük. De az utóbbi időben tapasztaltuk a posta bizonytalan, késedelmes működését. Ezért a felvételi beosztást a honlapunkon is közzétesszük az OM azonosítóval jelezve a tanulót. Ha valakinek nem felel meg az időpont, mert másik intézménybe is akkor várják, kérem jelezze a titkárságunkon, Tel: 06-27-359-607/11 vagy e-mailben. nmszki@freemail.hu

Egy másik napra beosztjuk, senkit nem küldünk el, aki tehetséges, és nálunk szeretne tanulni.

Minden tanulni vágyó fiatalt szeretettel várunk!!

Fót, 2017.02.13                                              Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                  intézményvezető sk

Teljes tartalom megtekintése...

Művésztanáraink kiállítása

2017-02-13

Teljes tartalom megtekintése...

Nyílt napok

2016-10-06

Az iskolánk iránt érdeklődőknek nyílt napokat tartunk a következő időpontokban:

November. 15. kedd és november 22.  kedd délelőtt 8 és 12 óra között.

Program: gyülekezés után eligazítás, a szakgimnázium iránt érdeklődőknek a gyakorlati foglalkozások, táncoktatás megtekintése, a gimnázium iránt érdeklődőknek nyelvi óra látogatása. Lehet mindkettőt is megnézni.

 

A szakgimnáziumi képzésünk kínálata a 2017/18-as tanévben:
 

    - kerámiaműves              OKJ: 54 211 05
    - textilműves                   OKJ: 54 211 08
    - divat- és stílustervező    OKJ: 54 211 02
    - grafikus                        OKJ: 54 211 04
    - táncos (néptáncos szakirány) OKJ: 54 212 09

 

A gimnáziumi képzésünkben továbbra is angol és német nyelvi előkészítős képzést folytatunk 5 évben.

A felvétei eljárásról itt olvashatnak részletes tájékoztatást.

Teljes tartalom megtekintése...

Kiállítás a Zsókavár Galériában

2016-10-01
Teljes tartalom megtekintése...

Rajz és szakmai tárgyból felvételi előkészítő tanf

2016-09-24

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

2016. október 10-étől rajz és szakmai tárgyból felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium rajztermeiben(2153, Fót, Vörösmarty tér 2., Gyermekváros területén), ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket, felvételizőket.

A rendszeres tehetségfejlesztő, felkészítő foglalkozásokat 7-8. osztályosoknak ajánljuk, akik a népművészeti szakgimnázium, valamelyik választott szakára tervezik továbbtanulásukat a jövő tanévekben.

A rajzi alapok gyakorlása mellett, a jelentkezők megismerkedhetnek a különböző szakmák felvételijéhez kötődő tervezés folyamatával, eszköz- és anyagismerettel. A rajzi felkészülés mellett, segítünk összeállítani az otthoni munkákból készülő mappát is.

Időpontok: minden hétfőn, 16-17.30-ig(a tanítási szünetek kivételével),

2016. október 10-től – 2017. január 30-ig.

Rajz és szakmai tárgyból az előkészítő tanfolyam ingyenes!

Anyagok és eszközök, amit a foglalkozásokra hozni kell:

20 db A/3-as dipa (fehér műszaki rajzlap); B, 2B, 4B-s grafitceruzák; A/3-as rajzmappa, radír, hegyező, papír ragasztószalag, rajztábla (modelltárgyakat biztosítunk).

Az első foglalkozásra, kérjük, a gyerekek (lehetőség szerint), otthoni rajzaikat (kb. 3db-ot) hozzanak magukkal!

Tanárok: Kissné Breczek Margit és Máthé Ivett, képzőművész tanárok, az iskola szaktanárai.

Jelentkezés módja: Kitöltött, szülő által aláírt jelentkezési lappal a helyszínen, az első rajz előkészítőn, 2016. október 10-én.

További információ kérhető telefonon vagy e-mailben: Kissné Breczek Margit, Tel.: (+36) 30 / 995-24-69 vagy breczekmargit@gmail.com címen.

A jelentkezési lap innen letölthető.

Teljes tartalom megtekintése...

Iskolapszichológusi tájékoztató

2016-09-12

Tisztelt Szülők, Pedagógusok és Diákok!

Rácz Tímeának hívnak, tanácsadó szakpszichológus vagyok. A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium életébe iskolapszichológusként kapcsolódom be.
Az iskolapszichológushoz segítségért fordulhat a pedagógus, a szülő és maga a tanuló is.
Alapvetően a pedagógiai folyamatban esetlegesen megjelenő problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában és szükség esetén a problémák korrekciójában nyújtok segítséget a pedagógusok részére.
A tanulók számára is biztosítok konzultációs lehetőséget, akik az alábbi nehézségek miatt kereshetnek meg személyesen, vagy az osztályfőnök javaslatára:
tanuláshoz, teljesítményhez kapcsolódó problémák,
viselkedési-, beilleszkedési-, magatartási problémák,
érzelmi nehézségek,
stresszkezelési nehézségek,
konfliktuskezelési problémák,
pályaorientációs tanácsadás,
tehetséggel kapcsolatos tanácsadás (tehetségazonosítás, tehetséggondozás).
Az egyéni foglalkozások mellett az osztályokat is segítem, hogy közösségként együttműködőek, összetartóak lehessenek, vagy az esetleges konfliktusokat megfelelően rendezni tudják, illetve tanulás-módszertani foglalkozásokat is tartok az osztályokban.
A szülők is bizalommal fordulhatnak hozzám gyermekük tanulási, magatartási vagy beilleszkedési nehézségével kapcsolatban, a gyermekük fejlődését, helyzetét, jövőjét érintő kérdésekben, aktuális élethelyzetből fakadó problémákkal, családi nehézségek (például: gyászfeldolgozás, megváltozott körülmények, testvér születése), illetve egyéb nevelési kérdéseikkel.
Iskolapszichológusként titoktartási kötelezettségem van: kizárólag akkor beszélhetek a feltárt problémákról a pedagógussal, ha ez a gyerek iskolai jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen és a szülő/diák erre kifejezetten felhatalmaz.
A konzultációra az iskolai épületben található orvosi szobában nyílik lehetőség.
A diákokkal folyó konzultáció a szülőkkel együttműködésben történik, a foglalkozások megkezdéséhez „Szülői beleegyező nyilatkozat” szükséges.
A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban kedden 10:00 – 15:30-ig vagyok elérhető.
Találkozásra iskolapszichologus.rt@gmail.com e-mail címen van lehetőség időpontot egyeztetni.

Üdvözlettel:
Rácz Tímea
 

Teljes tartalom megtekintése...

Kiállítás a Vigadóban

2016-08-24

A magyar művészetoktatás különleges intézményei a népi kézművességgel, a néphagyományainkból eredeztethető mesterségekkel foglalkozó iskolák, amelyek több mint húsz évvel ezelőtt kezdték meg tevékenységüket. Ezalatt az idő alatt a négy kiállító iskolában sok fiatal ismerkedhetett meg valamelyik szakmával, s mostanra akár mesterévé is vált.
A Pesti Vigadó három kiállítótermében mesterek és tanítványok legszebb tárgyait láthatják.
A kiállítás 2016. szeptember 25-ig látogatható
a Vigadó V. és VI. emeleti kiállítótereiben. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt, minden pénteken és szombaton 10–16 óráig mesterségbemutatókkal és mesterfogások tanításával várjuk az érdeklődőket.

Kiállító iskolák:
- Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakiskolája és Kollégiuma, Nádudvar
- Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Fót
- Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Győr
- Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Békéscsaba

Megnyitó: 2016. augusztus 26. 15 óra
Helyszín: Pesti Vigadó V. emeleti kiállítótér (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

Köszöntőt mond: Professor emeritus Fekete György, az MMA elnöke.
A kiállítást megnyitja: Landgráf Katalin az MMA rendes tagja.
Közreműködik: Nemcsák Károly színművész, Jászai Mari-díjas érdemes művész, és az Óbudai Népzenei Iskola növendékei és tanárai.
A megnyitó házigazdája: Kékedi László akadémikus, az MMA Népművészeti Tagozat tagozatvezetője.

A kiállítás kurátorai:
Barcsay Andrea, Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Békéscsaba
Horváth Andrea, Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,
Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Győr
Landgráf Katalin, Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Fót
Vetró Mihály, BSzC Nádudvari Népi Kézműves Szakiskolája és Kollégiuma, Nádudvar

A megnyitót követően a kiállítás kurátorai szakmai tárlatvezetést tartanak minden kedves érdeklődő
részére.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1343958922303713/

Teljes tartalom megtekintése...

Egyesületi tájékoztató

2016-06-30

Az alábbi dokumentumban a Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület 2015/16-os tanévi működéséről olvashatnak beszámolót.

Egyesületi tájákoztató 2015/16-os tanév

Teljes tartalom megtekintése...

Köszönet a jótékonysági est közreműködőinek

2016-04-15

Tisztelt Érdelkődők!

 

Kérjük olvassák el az igazgató asszony köszönő levelét, amelyet a nagy sikerrel megrendezett jótékonysági est közreműködőinek írt.

 

köszönő levél

Teljes tartalom megtekintése...

Jótékonysági est

2016-03-21

Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

április 8-án este 19 órakor kezdődő

Jótékonysági Estünkre

Az este egy fergeteges műsorral kezdődik, amelyet szívvel-lélekkel készítünk, és amelyen iskolánk mindhárom tagozata, valamint szülők és barátok is részt vesznek. A tombola után kezdődik a

RETRO BULI

A belépőjegy ára: 1000 Ft.

Támogatói jegy: 2000-5000 Ft.

A program részletesen ITT található.

Az esemény facebook oldala:
https://www.facebook.com/fotiest/?fref=ts

Teljes tartalom megtekintése...

1 %

2016-03-05

Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesületünk az iskola tanulóit támogatja minden lehetséges módon. Szervezetünk nonprofit, ezért kérjük, tiszteljen meg minket személyi jövedelemadója 1%-ával.

Adószámunk: 18681488-1-13

Bízunk abban, hogy tevékenységünk és céljaink elnyerik tetszését, és az iskolánkban tanuló gyermeke is profitálhat tevékenységünkből.

Teljes tartalom megtekintése...

Tanáraink a Nemzeti Színházban

2016-01-17

 

Betyárok vették át a hatalmat a NEMZETI SZÍNHÁZ  színpadán január 9-én este. 

Ferenczi György és a Rackajam – Vidnyánszky Attila és Szomjas György (Kossuth-díjas filmrendező) meghívására – a Nemzeti Színházban lépett fel, a Betyárjáték című új produkcióban. A játék néptánccal vált teljessé.

Ferenczi György szerint olyan az előadás, „mint egy élő, videóklipszerű” zenés film. A Ferenczi György és a Rackajam által játszott dalokra épül a történet, de szóltak Galga menti, szatmári, kalotaszegi zenék, közismert népdalok is. A dalokat különböző színházi jelenetek, filmbejátszások kötötték össze (Szomjas György legendás betyárfilmjeiből), hagyományos dialógusokkal azonban nem találkozhattunk. A zene és a tánc mindent elmondott. Olt Tamás színművész pedig életre keltette a korabeli krónikákat.

A táncnak is meghatározó szerepe volt az előadásban: Kovács Norbert Cimbit és társait kérték fel, akik ugyancsak az autentikus népzene és néptánc világából érkeztek. Iskolánk két tanára, Balla Zoltán és Sík Réka is a betyárok közé állt, hogy elvigye városunk és iskolánk hírét a fővárosba.

Teljes tartalom megtekintése...

Eredményeink

2015-11-25

A XI Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton fazekas kategóriában 16-25 éves korcsoportban, közösségi kategóriában III díjat értek el tanítványaink.

Kolonics Klaudia, barcasági tányérok, besztercei mintás kávés készlet,

Klement  Éva, áttört tányérok,

Kovács Martina, habán kollekció,

Móricz Eszter, besztercei tányérok,

Molnár Dia, Sipos Evelin, gyertyamártó.

Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné

Gratulálunk!

 

Teljes tartalom megtekintése...

Kérdőívek

2015-09-26

Tisztelt Szülők!

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés – tanfelügyelet) működtetését írja elő. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az intézmények, az intézményvezetők és a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Ennek részét képezi a szülői és a tanulói kérdőív is. Amikor aktuális lesz a kérdőív, jelezzük az érintett szülőknek és tanulóknak is. Kérjük, hogy akkor töltse majd ki a kérdőívet, amely a gyermekét tanító pedagógusra (xy-ra) vonatkozik. A kitöltés online módon történik, önkéntes és név nélküli. Köszönjük együttműködését!

Teljes tartalom megtekintése...

Könyvtári könyvek

2015-06-01

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően, a könyvtári könyveket, beleértve az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók tankönyveit is, a tanév végéna könyvtárba le kell adni.

Határidő: június 15!

Teljes tartalom megtekintése...

Népviseletbe öltöztetés

2015-05-31
2015. május 18-án, a Múzeumi Világnapon népviselet öltöztetést mutattunk be Gödöllőn, Juhász Árpád festőművész emlékkiállításához kapcsolódva, aki maga is a népművészet gyűjtője, rajzolója és lelkes híve volt.
A további részletek a gödöllői múzeum honlapján olvashatóak:

http://godolloimuzeum.hu/programok-a-juhasz-arpad-kiallitasban/

Teljes tartalom megtekintése...

Jótékonysági est

2015-04-09

Jótékonysági est a

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium szervezésében

 

A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium több, mint két évtizede része Fót életének, mind a gimnázium, mind a szakközépiskolai képzés sok környékbeli fiatalt vonz a városba. Bár az intézmény fenntartása, működtetése 2013- tól  már nem a város feladata, továbbra is igyekszünk a helyi közösségi életben szerepet vállalni, és csakúgy, mint korábban, a növendékek, néptáncosok, kézművesek továbbra is a fóti rendezvények rendszeres résztvevői.

A helyi rendezvények tárházát szeretnénk bővíteni a hagyományteremtőnek szánt első jótékonysági estünkkel, melynek bevételét a Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesülettel összefogva az intézményben folyó munka támogatására fordítjuk.

A rendezvény 2014. április 24- én 18 órakor kerül megrendezésre a Vörösmarty Művelődési Házban.

Az est tematikája, hűen az intézmény filozófiájához, erősen kötődik a népművészethez, népi kultúrához, de abból táplálkozva, más műfajok felé is kitekintve kínál változatos, különleges szórakozást a nézőknek. Iskolánk tanulói verssel, prózával, népi énekkel, a táncos palánták néptánccal készülnek. Az ifjúságot képviseli még a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene tanszakának egyik népdalos pacsirtája is.

A meghívott előadókkal márnemzetközi vizekre evezünk, két vendégünk révén többek között bepillantást nyerhetünk a japán művészetbe, Bakos Tünde kotóművész e különleges húros, pengetős hangszert, Kenéz László pedig a shakuhachit, japán bambuszfuvolát ismerteti meg a közönséggel, zenéjükkel idevarázsolva a Távol- Kelet hangulatát.

A szóló hangszerek sorában Maros Ottó zongorajátéka vezeti vissza a nézőt a magyar motívumokhoz, magyar népdalok által ihletett virtuóz jazz-improvizációjával, az est zárásaként a jazz és funk alapokon nyugvó népdalfeldolgozásokat játszó veresegyházi SokKos zenekart hallhatják az érdeklődők.

A jótékonysági estre két típusú jegyet válthatnak az érdeklődők, a belépőjegy 1.000- Ft, a támogató jegy 2.000- Ft, melyhez – a szórakoztató programokon túl - az iskola jubileumi évkönyvét adjuk ajándékba.

Jegyek elővételben kaphatók az iskola titkárságán és a Művelődési Házban, Illetve a műsor előtt a helyszínen.

Az est egyedülálló, izgalmas, sokszínű műsorral kívánja szórakoztatni a tisztelt érdeklődő közönséget.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik iskolánk fejlődését támogatják, vagy egyszerűen csak szeretnének jól, színvonalasan szórakozni.

 

                                               Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                           intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Színdarab újra

2015-04-08

 

A márciusi előadások sikerei után áprilisban újra bemutatja iskolánk Moliere fergeteges komédiáját, a Képzelt beteget.

Az előadásra április 23-án, 19 órától kerül sor a Vörösmarty Művelődési Házban. Mivel a társulat többsége hamarosan elballag, így ez az utolsó alkalom, hogy a darabot megtekintsék!

Részletek

 

Álljon itt néhány kép a korábbi előadásről:

Teljes tartalom megtekintése...

Kondor Béla pályázat díjazottjai

2015-04-07

A Kondor Béla pályázaton a következő tanulóink munkáját díjazták:

 

 • Kolonics Klaudia 12/a  Felkészítő tanár Buzási Gábor
 • Baran Péter 13/a         Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné
 • Kovács Martina 11/a    Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné
 • Lucaci Nikolett 13/a     Felkészítő tanár: Kozák- Bánsághi Judit
Gratulálunk diákjainknak és a felkészítő tanáraiknak!
 
 
Teljes tartalom megtekintése...

Stúdium kiállítás díjazottjai

2015-03-09

2015. február 27-én megtartottuk a szakmai továbbképzési napot rajztanároknak, melyen a következő előadások hangzottak el:

Téma: A népművészet és a vizuális tantárgyak kapcsolata

Előadók: Dr. Trencsényi László - hab. egyetem docens

                 Dr. Géczi-Laskai Judit adjunktus ELTE Tanító és Óvóképző Kar – Vizuális Nevelési Tanszék

Továbbá a grafikai technikáról beszélt Berkeczné- Juszkiewicz Romana és Landgraf Katalin szövetnyomatot mutatta be.

Az eseményen került sor a Stúdium kiállítás nyerteseinek ünnepélyes díjkiosztására.

Díjazott tanulók:

Felkészítő tanár: Berkeczné- Juszkiewicz Romana

Újvári Nikolett 9/c Igazgatói díj

Wégner Eszter 10/a Zsűri díj

Lukács Melinda 11/a DÖK díj

Felkészítő tanár: Buzási Gábor

Kolonics Klaudia 12/a Egyesület díj

Felkészítő tanár: Koncz Gyöngyi

Szűcs Fanni 11/a Tanári díj

 

Teljes tartalom megtekintése...

Színdarab

2015-02-26

Komédia, két felvonásban

 

Sok szeretettel meghívunk minden szórakozni vágyó kedves érdeklődőt előadásunkra, melyen Moliere fergeteges komédiáját, a Képzelt beteget mutatjuk be.

 

A darab témája: Argan hipochonder, és mániákusan hisz abban, hogy csakis az orvosi praktikák tartják életben. Önző rögeszméje miatt lányát is orvoshoz adná férjhez, ám ő titokban mást szeret…

 

A belépő megvásárlásával, az egyesületünkön keresztül, az iskola tanulóit támogatja.

Részletek

Teljes tartalom megtekintése...

Ingyenes Microsoft Office programcsomag

2015-02-04

 

Kedves Tanulóink, tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzelegyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő linken: www.O365.educatio.hu

Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza minden olyan alkalmazás – többek között a Word, az Excel, a PowerPoint vagy a Publisher – legfrissebb verzióját, amelyek tanulmányaik során támogatják a gyerekeket, magabiztos felhasználói tudást adnak, hosszú távon pedig a jövőbeni foglalkoztathatóságukra is hatást gyakorolnak.

Teljes tartalom megtekintése...

Ünnep

2014-12-19

Kellemes Ünnepeket és

sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk!

2014 december

A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

tanulói és dolgozói

Teljes tartalom megtekintése...

Újabb sikereink

2014-11-15

 

Nagyon szép eredmények értünk el az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium idén meghirdetett pályázatán.

A pályázatnak címe: Holokauszt Emlékhét jegyében_ Radnóti Miklós "Nem tudhatom.."

 

Felkészítő tanár: Berkeczné- Juszkiewicz Romana

 

Eredmények:

 

Lucaci Nikolett 13/a   

I. helyezett

Baran Péter      13/a  

II. helyezett

Lukács Melinda 11/a  

különdíj

Kovács Martina 11/a 

különdíj

Teljes tartalom megtekintése...

III. Sissi Őszi Tánchét

2014-10-27

Harmadik alkalommal rendezi meg a Közép-Európa Táncszínház a kerület névadója, Erzsébet királyné – népszerű nevén Sissi – névnapja köré a hétnapos, hét előadásból álló táncfesztivált a hetedik kerületben, a Bethlen Téri Színházban. A 2014-es fesztiválon vidéki tánctársulatok kapnak bemutatkozási lehetőséget.

 

Iskolánk táncosai november 16.-án 19.30-kor lépnek színpadra Tánc-forgatag című produkciójukkal. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

A program facebook oldala:

https://www.facebook.com/events/1491287424463936/

Teljes tartalom megtekintése...

Eredményeink

2014-10-15

IX. Országos középiskolás képzőművészeti diáktárlat

Hajdúszoboszló

 

Tanár: Berkeczné- Juszkiewicz Romana

1. Zoltay Szonja-Díjazott

2. Kovács Martina- Különdíj

3. Kovács Martina-Csoport díj

4. Simon Dóra- Különdíj

5. Karner Fanni- Csoport Díj

 

Tanár: Koncz Gyöngyi

1. Szűcs Fanni- Csoport díj

2. Rétsághy Anna- Csoport Díj

 

A helyi tv összefoglalója az eseményről:

https://www.youtube.com/watch?v=m1CAAFc4dpY

Teljes tartalom megtekintése...

Vizsgakiállítás

2014-05-29

2014. május 29-én, csütörtökön Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató és Landgráf Katalin művészeti vezető köszöntötték a mostani ötödéveseket és vendégeiket és megnyitották ötödéveseink kiállítását az Iskola Galériában. Kedves Áron keramikus ill. Koszorus Katrin és Novák Enikő modelltervező és viseletkészítő asszisztensek bemutatták az itt töltött évek alatt készült kiemelkedő munkáikat és a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgára elkészített vizsgaremekeiket.

Koszorus Katrin csömöri, Novák Enikő bujáki menyasszonyi ruhát varrt, Kedves Áron pedig mezopotámiai, különböző geometriai formákból összeállított mozaikot készített.

Teljes tartalom megtekintése...

Sikeres pályázat

2014-05-19

Sikeresen pályáztunk a  Tinta Könyvkiadó által kiírt Kazinczy Ferenc pályázaton.

Teljes tartalom megtekintése...

Eredményeink

2014-03-28

Országos helyezések, kézművesek

 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton fazekas kategóriában, egyéni indulóként

II. helyezett Baran Péter keramikus tanuló. 3 db zöld mázas áttört tányérral Dél- alföldi stílusban és 2db plasztikus díszítésű kulaccsal, áttört középrésszel pályázott. A debreceni kiállítás után a Népi Iparművészeti Múzeumban is láthattuk Péter alkotásait. 

Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné

 

A XIV.Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozón kerámia kategóriában

I. helyezett Molnár Gergő tiszafüredi kalamárissal.

II. helyezett Klement Éva geometrikus díszítésű áttört tányérral.

Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné

Képzőművészet kategóriában:

Díjazottak: Szűcs Fanni Csíkos drapériás csendélet alkotásával

                   Felkészítő tanár: Koncz Gyöngyi

                   Kolonics Klaudia Csendélet-tanulmány munkájával

                   Felkészítő: Buzási Gábor

 Gratulálunk!!

Teljes tartalom megtekintése...

Stúdium kiállítás

2014-03-22

Stúdium kiállítás

2014. február – március

 

Iskolánkban az idén már 8. alkalommal rendezzük meg kézműves tanulóink rajzórai munkáiból a „Stúdium” (jelentése= tanulmány, esetünkben tanulmányrajz) kiállítást.

 

Kiállítók:

9/I. A osztályból          -     Spiegelhalter Stefánia

                                     -     Tóth Vivien

                                     -     Wégner Eszter

 

10/II.A osztályból:       -     Kovács Martina

-          Molnár Anna

-          Rétsághy Anna

-          Szűcs Fanni

 

11/III.A osztályból       -     Fenyvesi Renáta

-          Klement Éva

-          Kolonics Klaudia

-          Nagy Cintia

-          Nagy Lilla

-          Osztroluczky Edit

-          Tropp Zsófia

-          Weisz Roland

 

 

12/IV.A osztályból      -     Bognár Alexandra

-          Drozdik Ilona

-          Simon Dóra

-          Szepesi Fruzsina

-          Zoltay Szonja

 

V/A. szakképzési évfolyamból

-          Kedves áron

-          Koszorús Ketrin

-          Novák Enikő

 

A tanév során készült munkákból választják ki a rajztanárok tanítványaik kiállításra érdemes alkotásait, melyek közül egyet saját rajztanári díjával jutalmaz.

 

Rajztanárok:

Berkeczné Juszkiewicz Romana: díjazottja: Kovács Martina 10.A

 

 

Koncz Gyöngyi:                           díjazottja: Rétsághy Anna 10.A

 

 

Buzási Gábor:                               díjazottja: Novák Enikő  V.A

 

A kiállított rajzokból, grafikákból, festményekből a zsüri - objektív szakmai szempontok alapján - választja ki azokat, amelyek alkotói a díjakat kapják.

 

A zsüri tagjai: Kozák-Bánsághi Judit keramikusművész

                        Landgráf Katalin textilművész

                        Petri Katalin textilművész

 

 

 

Igazgatói Díj:  - Zoltay Szonja

 

Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület Díja: - Bognár Alexandra

 

Diákönkormányzat Díja: - Szűcs Fanni

 

Zsüri Díja: - Koszorús Ketrin

Teljes tartalom megtekintése...

Rajzverseny Dunakeszin

2014-03-21

Március 21-én, pénteken 14 órákor a Bárdos Lajos Általános Iskolában zajlott az I. Dunakeszi Városi Rajzverseny.

A rajzversenyen a felső tagozatos tanulók vettek részt. Bevezetésként néhány tanuló verssel és zongoraművel köszöntötte a vendégeket.

A versenyen Berkeczné- Juszkiewicz Romana tanárnő mint a zsűri elnöke vett részt. Sok tehetséges diákot jutalmaztak értékes díjakkal.

   
Teljes tartalom megtekintése...

OKTV versenyeredmények

2014-03-13

 

VI. ORSZÁGOS SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY (OKTV)

Békéscsaba, 2014. március 7-8.

I.korcsoport (9. évfolyam) - A kategória (szóló férfitánc)

Tejfel Norbert- 3. HELYEZÉS

 

II. korcsoport (10. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)

Molnár Sarolta – Németh Eszter– 1. HELYEZÉS

 

III. korcsoport (11. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)

Németh Rebeka – Juhász Bence Zsombor– 1. HELYEZÉS

Besze Zsófia – Csicsmann Dániel– 2. HELYEZÉS

Husvét Dorina – Zsiga Krisztián– 3. HELYEZÉS

 

III. korcsoport (11. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)

Majsai Réka(Kísérő: Juhász Bence Zsombor) – 2. HELYEZÉS

 

IV. korcsoport (12. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)

Kenéz Enikő – Horváth Máté– 1. HELYEZÉS

Juhász Eszter – Hangai Csaba– 2. HELYEZÉS

Kocsis Betti – Birinyi Máté– 2. HELYEZÉS

 

IV. korcsoport (12. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)

Oláh Eszter(Kísérő: Tejfel Zsolt) – 1. HELYEZÉS

 

V. korcsoport (13. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)

Abonyi Rebeka(Kísérő: Szabó Tamás) – 1. HELYEZÉS

Teljes tartalom megtekintése...

Érettségi változások

2014-02-27

Kedves Tanulók!

Felhívjuk a figyelmeteket néhány, az érettségi vizsgákkal kapcsolatos változásra, melyről részletesen az alábbi helyen olvashattok:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2014/erettsegi_valtozasok_20130901.pdf

Teljes tartalom megtekintése...

Új, érettségi utáni képzéseink

2014-02-17

Figyelem!

 

A 2014 / 2015-ös tanévben érettségi utáni 2 éves szakképzés keretében is indítjuk a Grafika (OKJ 54 211 04) és Kiadványszerkesztő (OKJ 54 213 02) szakmákat.

 

A szakmai alkalmassági, képességfelmérő vizsgán a következő feladatok várnak a jelentkezőkre:

 

Grafika (OKJ 54 211 04)

 

 1. Tárgycsoport tónusos rajzolása A/3 méretben

Alkalmazható technikák: grafit, szén

Idő: 120 perc

 

 1. Illusztráció készítése egy rövid vers- vagy prózarészlethez A/5 méretben

      Alkalmazható technikák: grafit, fekete vagy színes filctoll

      Idő: 60 perc

 

 

Kiadványszerkesztő (OKJ 54 213 02)

 

 1. Tárgycsoport tónusos rajzolása A/3 méretben

Alkalmazható technikák: grafit, szén

Idő: 120 perc

    

 1. Monogram tervezése megadott betűtípusok segítségével A/5 méretben

      Alkalmazható technikák: grafit, fekete vagy színes filctoll

      Idő: 60 perc

Teljes tartalom megtekintése...

Karácsony

2013-12-20

Szép Karácsonyt,

kellemes ünnepeket és

sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt

kívánunk honlapunk minden kedves látogatójának

a diákjaink és tanáraink által készített fóti Betlehemmel!

 

 

A Betlehem készítését fotósorozatban örökítettük meg, amely megtekinthető a GALÉRIA menüben.

Teljes tartalom megtekintése...

Iskolánk a rádióban

2013-10-30

A 20 éves évforduló alkalmából a Lánchíd Rádió Parnasszus című kulturális műsorának október 20-i adása iskolánkról szól. A felvételen Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató, Balla Zoltán művészeti vezető és Karner Fanni 12. osztályos tanuló beszél az iskola történetéről, az iskolában folyó munkáról, mindennapjairól.

Az adás az alábbi helyen hallgatható meg:

http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=84242

Teljes tartalom megtekintése...

20 éves az iskolánk

2013-10-01

 

A kiállítás a helyszínen egészen október 20-ig megtekinthető!

Teljes tartalom megtekintése...

Közoktatási kérdőív

2013-05-30

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Közoktatási kérdőív kitöltésére kérjük Önöket. Kérjük, hogy a kitöltéssel szíveskedjenek az iskolai adatszolgáltatást segíteni. A netes kérdőív linkje:

https://docs.google.com/forms/d/1TMqb4LI6187vZ6dP_155DMgJQA9So8d1dFmlwM_htSs/viewform.
A belépés kódja iskolánkban : 1857

Köszönjük szíves együttműködésüket:
Nagyné Mikula Katalin i.h.

Teljes tartalom megtekintése...

Közösségi szolgálat !

2013-05-30

http://kozossegi.ofi.hu/

 

Iskolánkban is elindult a közösségi szolgálat , mely remélhetőleg gyermekeink számára nem egy kötelező teher lesz, hanem élményekben gazdag,  örömmel végzett segítő tevékenység. Ehhez kívánunk nekik és a szülőknek is tájékoztatást és segítséget nyújtani.

2016 január 1.-től kezdődően (vagyis akik 2016-ban vagy az után érettségiznek), az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a tanulók a középiskola 9–11. évfolyamán  három tanévre, arányosan elosztva, 50 órás közösségi szolgálatot teljesítsenek. A közösségi szolgálatot a középiskola szervezi meg.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyertes pályázat

2012-10-27

A Tinta Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor II. felhívására beküldött pályázatunk sikeres volt. Ennek köszönhetően könyveket, szótárakat vásárolhatunk kedvezményesen.

Teljes tartalom megtekintése...

Székelyudvarhelyi diákok látogatása

2012-06-02

 

Iskolánk a Határtalanul! pályázat támogatásával 2012 június 3-9-ig a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanulóit látja vendégül.

Elkészült a közös program részletes tervezete.

Teljes tartalom megtekintése...

1%

2012-05-14

 

Kérjük idén is tiszteljenek meg minket személyi jövedelemadójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18681488-1-13

Köszönjük támogatásukat!

Teljes tartalom megtekintése...

Erdélyben jártunk

2012-05-10

Még 2011 szeptemberében megtudtuk, hogy iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium nyert a HATÁRTALANUL! program iskolák közti együttműködési pályázatán, és 41 szakközépiskolás diák 5 kísérőtanárral kiutazhat 2012 áprilisában 1 hétre Székelyudvarhelyre, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola vendégeként, hogy tanuljunk egymástól, közös műsorokat, tárgyakat, programokat hozzunk létre. Június elején pedig mi fogjuk fogadni az udvarhelyieket ugyanilyen létszámmal, hogy folytassuk a közösen megkezdett munkát, újabb alkotásokkal gazdagítsuk lakókörnyezetünket, iskoláinkat. Utazásainkat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatta 2 399 750 Ft-tal.

Teljes tartalom megtekintése...

Otthon az erdőben

Egyesületünk

ECDL Vizsga

ECL Nyelvvizsga