Tankönyvosztás

2014-08-24

Kedves Tanulóink!

A tankönyveket az első tanítási napon, szeptember 1-én kapjátok meg. Mindenkit kérünk, hogy a tankönyvek árának befizetését igazoló csekkszelvényt feltétlenül hozza magával!

Teljes tartalom megtekintése...

Javító- és osztályozóvizsgák

2014-08-07

Kedves Tanulóink!

Az augusztusi javító- és osztályozóvizsgákra 2014. aug. 25-én, hétfőn és 26-án, kedden kerül sor. (Tehát az előzetes tervektől eltérően nincs szükség 3 vizsganapra, ezért 22-én nem lesz vizsga!) Az egyes tantárgyak időpontjai az alábbi dokumentumban olvashatók:

Vizsgabeosztás

Teljes tartalom megtekintése...

Szünidei tájékoztató

2014-07-01

Ügyelet: 2014. július 9-én 8-14 óráig és 2014. augusztus 6-án 8-14 óráig

Pótvizsga, javító- és osztályozóvizsga: 2014 augusztus 22., 25., 26. (péntek, hétfő, kedd) 8 órától. A tantárgybeosztások a honlapon megtekinthetőek lesznek 2014. augusztus 15-től.

Tankönyvosztás: aki július hónapban a postai úton érkező csekket befizeti, az szeptember 1-én, az első tanítási napon kapja meg a tankönyvcsomagját.

Ebéd befizetés: 2014. szeptember 1-én készpénzben.

Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő 8 órától, megjelenés ünneplőben (fehér felső, sötét szoknya vagy nadrág)

Teljes tartalom megtekintése...

Út a tudományban pályázat

2014-06-30

Másodszor vesz részt iskolánk az EMET által meghirdetett Út a tudományban c. pályázaton. A 2013-2014-es tanévben a Szent István Egyetem Környezettudományi Intézetével közösen végeztünk kutatásokat, négy tanuló, Fügedi Dóra, Kovács Dániel, Megyesi Norbert és Pusztay Szabin 11.d osztályos tanulók Sándor Gabriella tanárnő vezetésével környezetvédelmi szempontokból igen fontos növénykísérleteket csináltak végig. A kísérlet célja, megállapítani, hogy a mostanság támogatott hulladékkezelési eljárás, a  pirolízis melléktermékeként keletkező bioszén, milyen hatással lehet a termesztett növényekre.

Teljes tartalom megtekintése...

Vizsgakiállítás

2014-05-29

2014. május 29-én, csütörtökön Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató és Landgráf Katalin művészeti vezető köszöntötték a mostani ötödéveseket és vendégeiket és megnyitották ötödéveseink kiállítását az Iskola Galériában. Kedves Áron keramikus ill. Koszorus Katrin és Novák Enikő modelltervező és viseletkészítő asszisztensek bemutatták az itt töltött évek alatt készült kiemelkedő munkáikat és a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgára elkészített vizsgaremekeiket.

Koszorus Katrin csömöri, Novák Enikő bujáki menyasszonyi ruhát varrt, Kedves Áron pedig mezopotámiai, különböző geometriai formákból összeállított mozaikot készített.

Teljes tartalom megtekintése...

Sikeres pályázat

2014-05-19

Sikeresen pályáztunk a  Tinta Könyvkiadó által kiírt Kazinczy Ferenc pályázaton.

Teljes tartalom megtekintése...

Tankönyvrendelés a 2014-15 tanév 9.-es tanulóinak

2014-05-05

Kedves leendő tanulóink és szüleik!

Az alábbi hivatkozásokról tölthetik le a 9. évfolyamra vonatkozó tankönyvlistát. Kérjük, hogy kitöltés után küldjék vissza postai úton (2153 Fót Vörösmarty tér 2.) vagy e-mailben (nmszki@freemail.hu) vagy hozzák magukkal beiratkozáskor június 26-án.

szakközépiskolai tankönyvlista

gimnáziumi tankönyvlista - 1. idegen nyelv: angol

gimnáziumi tankönyvlista - 1. idegen nyelv: német

Teljes tartalom megtekintése...

Pótfelvételi lehetőség

2014-04-28

Pótfelvételi meghirdetése a 2014-15-ös tanévre

 

 

Iskolánk pótfelvételi vizsgát hirdet 2014.05.05 és 14 közötti időszakban a következő szakokra:

 

Ginázium 03 belső kódú német nyelvi előkésztős csoportba (4 fő)

Szakközépiskola: 04 kód kerámiaműves ( 3 fő)

                             05 kód divat-és stílustervező (3 fő)

                             01 néptánc (6 fő)

 

A jelentkezéseket az iskola címére postán vagy emailben az nmszki@freemail.hu címre kérjük. A behívás a jelentkezés alapján egyénileg történik.

 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna

Teljes tartalom megtekintése...

Érettségi tájékoztató

2014-04-23

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! Tisztelt Intézményfenntartó!

 

Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy az érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása nyilvános.

A DÖK, szülői szervezet, a fenntartó gyakorolhatják tanácskozási jogukat.

A vizsgák tartalmi-szervezési, ill. eljárási szabályait az egyes internetes honlapokon könnyen megtalálhatjá/to/k.

Iskolánkban a vizsgák szervezése az OH /Oktatási Hivatal/, Kormányhivatal és az EMMI központi utasításainak megfelelően zajlik. Jogszabályok: 100/1997.Korm.rend., 22/2009. OKM-rendelet, 106/2012.Korm.rendelet.

A vizsgák tartalmi és eljárási szabályaiból csak a legáltalánosabb mozzanatokat kiragadva tájékoztatjuk

Önöket:- Az érettségire jelentkezés határideje: 2014. február 17.

                -A középszintű érettségi írásbelik ideje

-          magyar                       2014. máj. 5. 8 ó.

-          matematika                2014. máj. 6. 8 ó.

-          történelem                2014. máj. 7. 8 ó.

-          angol                          2014. máj. 8. 8 ó.

-          német                         2014. máj. 9. 8 ó.

-          biológia                     2014. máj. 14. 8 ó.

-          földrajz                      2014. máj. 15. 14 ó.

-          ének-zene                  2014. máj. 16. 14 ó.

-Gyakorlati vizsga                 -      informatika2014. máj. 16. 8 ó.

 Vizsgakezdés előtt a megjelenés kb. fél órával előbb ajánlott.

-A középszintű szóbeli vizsgák ideje:           2014. 06. 16-17. 13.D

                                                                              2014. 06. 17-18. 12. B

                                                                              2014. 06. 23-25. 12.A

-Az emelt szintű szóbeli vizsga:                      2014. 06.  5-13. között lesz.

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részét más iskolában bonyolítja az OH.

A szóbeli vizsga –elnökből és két kérdező tanárból álló – tantárgyi bizottság előtt folyik (az OH

által megbízott tanárok előtt, az OH által megjelölt helyen). A sikeres emelt szintű vizsgáról az OH

 anyakönyvi kivonatot állít ki a vizsgázónak, és megküldi az iskolánknak.

Az írásbeli vizsga menetéről szaktanáraitok részletes útmutatást adnak (ld. központi feladatlapok, időtartam

vizsgafeladat-típusok stb.).

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra

kell hozni, tehát a tanuló megtekintheti, kézzel másolatot készíthet (esetleg fénymásolatot-térítés ellenében),

s az értékelésre észrevételt is tehet (egy munkanapon). A megtekintés napja: 2014. 06. 05. 8-16 óra között

A szóbeli vizsga:

Középszinten:      - nyilvánosságát az elnök korlátozhatja.

- 8-18 óráig tarthat; 30 percet biztosítani kell a felkészülésre.

- egy-egy vizsgatárgyból többnyire a feleltetés időtartama 15 percnél több nem lehet.

- a tanuló önállóan, útbaigazítás nélkül felel, segítséget kaphat. A kifejtésben akkor szakítható     félbe, ha az idő letelt vagy súlyosan tévedett.

- Ha teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

-A felmentések esetében a rendelet külön szabályozza a pihenőidőt.

Emelt szinten:     - Helyszínéről az OH, ill. a Kormányhivatal  rendelkezik.

                               -A központi szóbeli tételek kifejtése során a feleltetés időtartama 20 percnél több nem lehet.

Az érettségi vizsga befejezése:

Ha a vizsgatárgy több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12%-ot tejesíteni kell ahhoz, hogy elégséges osztályzatot kapjon.

Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezéséről a szabályzat külön rendelkezik.

Középszinten:      80-100%         jeles                       Emelt szinten:       60-100%       jeles

                               60-79%            jó                                                            47-59%          jó

                               40-59%           közepes                                                 33-46%           közepes

                               25-39%            elégséges                                             25-32%          elégséges

                               0-24%              elégtelen                                                0-24%        elégtelen

                              

A vizsgabizottsági döntések ellen (bizonyos feltételekkel) jogorvoslatra van lehetőség.

Érettségi-felvételi tájékoztatást Nagyné Mikula Katalintól kaphatnak az érdeklődők az i. h. irodában.

Teljes tartalom megtekintése...

Eredményeink

2014-03-28

Országos helyezések, kézművesek

 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton fazekas kategóriában, egyéni indulóként

II. helyezett Baran Péter keramikus tanuló. 3 db zöld mázas áttört tányérral Dél- alföldi stílusban és 2db plasztikus díszítésű kulaccsal, áttört középrésszel pályázott. A debreceni kiállítás után a Népi Iparművészeti Múzeumban is láthattuk Péter alkotásait. 

Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné

 

A XIV.Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozón kerámia kategóriában

I. helyezett Molnár Gergő tiszafüredi kalamárissal.

II. helyezett Klement Éva geometrikus díszítésű áttört tányérral.

Felkészítő tanár: Lovas Bertalanné

Képzőművészet kategóriában:

Díjazottak: Szűcs Fanni Csíkos drapériás csendélet alkotásával

                   Felkészítő tanár: Koncz Gyöngyi

                   Kolonics Klaudia Csendélet-tanulmány munkájával

                   Felkészítő: Buzási Gábor

 Gratulálunk!!

Teljes tartalom megtekintése...

Stúdium kiállítás

2014-03-22

Stúdium kiállítás

2014. február – március

 

Iskolánkban az idén már 8. alkalommal rendezzük meg kézműves tanulóink rajzórai munkáiból a „Stúdium” (jelentése= tanulmány, esetünkben tanulmányrajz) kiállítást.

 

Kiállítók:

9/I. A osztályból          -     Spiegelhalter Stefánia

                                     -     Tóth Vivien

                                     -     Wégner Eszter

 

10/II.A osztályból:       -     Kovács Martina

-          Molnár Anna

-          Rétsághy Anna

-          Szűcs Fanni

 

11/III.A osztályból       -     Fenyvesi Renáta

-          Klement Éva

-          Kolonics Klaudia

-          Nagy Cintia

-          Nagy Lilla

-          Osztroluczky Edit

-          Tropp Zsófia

-          Weisz Roland

 

 

12/IV.A osztályból      -     Bognár Alexandra

-          Drozdik Ilona

-          Simon Dóra

-          Szepesi Fruzsina

-          Zoltay Szonja

 

V/A. szakképzési évfolyamból

-          Kedves áron

-          Koszorús Ketrin

-          Novák Enikő

 

A tanév során készült munkákból választják ki a rajztanárok tanítványaik kiállításra érdemes alkotásait, melyek közül egyet saját rajztanári díjával jutalmaz.

 

Rajztanárok:

Berkeczné Juszkiewicz Romana: díjazottja: Kovács Martina 10.A

 

 

Koncz Gyöngyi:                           díjazottja: Rétsághy Anna 10.A

 

 

Buzási Gábor:                               díjazottja: Novák Enikő  V.A

 

A kiállított rajzokból, grafikákból, festményekből a zsüri - objektív szakmai szempontok alapján - választja ki azokat, amelyek alkotói a díjakat kapják.

 

A zsüri tagjai: Kozák-Bánsághi Judit keramikusművész

                        Landgráf Katalin textilművész

                        Petri Katalin textilművész

 

 

 

Igazgatói Díj:  - Zoltay Szonja

 

Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület Díja: - Bognár Alexandra

 

Diákönkormányzat Díja: - Szűcs Fanni

 

Zsüri Díja: - Koszorús Ketrin

Teljes tartalom megtekintése...

Rajzverseny Dunakeszin

2014-03-21

Március 21-én, pénteken 14 órákor a Bárdos Lajos Általános Iskolában zajlott az I. Dunakeszi Városi Rajzverseny.

A rajzversenyen a felső tagozatos tanulók vettek részt. Bevezetésként néhány tanuló verssel és zongoraművel köszöntötte a vendégeket.

A versenyen Berkeczné- Juszkiewicz Romana tanárnő mint a zsűri elnöke vett részt. Sok tehetséges diákot jutalmaztak értékes díjakkal.

   
Teljes tartalom megtekintése...

OKTV versenyeredmények

2014-03-13

 

VI. ORSZÁGOS SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY (OKTV)

Békéscsaba, 2014. március 7-8.

I.korcsoport (9. évfolyam) - A kategória (szóló férfitánc)

Tejfel Norbert- 3. HELYEZÉS

 

II. korcsoport (10. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)

Molnár Sarolta – Németh Eszter– 1. HELYEZÉS

 

III. korcsoport (11. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)

Németh Rebeka – Juhász Bence Zsombor– 1. HELYEZÉS

Besze Zsófia – Csicsmann Dániel– 2. HELYEZÉS

Husvét Dorina – Zsiga Krisztián– 3. HELYEZÉS

 

III. korcsoport (11. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)

Majsai Réka(Kísérő: Juhász Bence Zsombor) – 2. HELYEZÉS

 

IV. korcsoport (12. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)

Kenéz Enikő – Horváth Máté– 1. HELYEZÉS

Juhász Eszter – Hangai Csaba– 2. HELYEZÉS

Kocsis Betti – Birinyi Máté– 2. HELYEZÉS

 

IV. korcsoport (12. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)

Oláh Eszter(Kísérő: Tejfel Zsolt) – 1. HELYEZÉS

 

V. korcsoport (13. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)

Abonyi Rebeka(Kísérő: Szabó Tamás) – 1. HELYEZÉS

Teljes tartalom megtekintése...

Ideiglenes felvételi jegyzék

2014-03-08

Az alábbiakban olvashatják a 2014/15-ös tanévre iskolánkba jelentkezett tanulók elért eredményeinek sorrendjét:

Felvételi jegyzék

Teljes tartalom megtekintése...

Érettségi változások

2014-02-27

Kedves Tanulók!

Felhívjuk a figyelmeteket néhány, az érettségi vizsgákkal kapcsolatos változásra, melyről részletesen az alábbi helyen olvashattok:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2014/erettsegi_valtozasok_20130901.pdf

Teljes tartalom megtekintése...

Kedves felvételizők!

2014-02-20

Minden hozzánk jelentkezett tanulónak postai úton megküldtük, hogy melyik felvételi napon (febr. 27-én vagy márc. 4-én) és hány órára várjuk iskolánkba. Amennyiben, valamilyen oknál fogva, az értesítést febr. 24-én, hétfőn sem kapják meg, kérjük érdeklődjenek az iskola telefonszámán: 

27 359 597 ill. 27 359 607

Teljes tartalom megtekintése...

Új, érettségi utáni képzéseink

2014-02-17

Figyelem!

 

A 2014 / 2015-ös tanévben érettségi utáni 2 éves szakképzés keretében is indítjuk a Grafika (OKJ 54 211 04) és Kiadványszerkesztő (OKJ 54 213 02) szakmákat.

 

A szakmai alkalmassági, képességfelmérő vizsgán a következő feladatok várnak a jelentkezőkre:

 

Grafika (OKJ 54 211 04)

 

  1. Tárgycsoport tónusos rajzolása A/3 méretben

Alkalmazható technikák: grafit, szén

Idő: 120 perc

 

  1. Illusztráció készítése egy rövid vers- vagy prózarészlethez A/5 méretben

      Alkalmazható technikák: grafit, fekete vagy színes filctoll

      Idő: 60 perc

 

 

Kiadványszerkesztő (OKJ 54 213 02)

 

  1. Tárgycsoport tónusos rajzolása A/3 méretben

Alkalmazható technikák: grafit, szén

Idő: 120 perc

    

  1. Monogram tervezése megadott betűtípusok segítségével A/5 méretben

      Alkalmazható technikák: grafit, fekete vagy színes filctoll

      Idő: 60 perc

Teljes tartalom megtekintése...

Karácsony

2013-12-20

Szép Karácsonyt,

kellemes ünnepeket és

sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt

kívánunk honlapunk minden kedves látogatójának

a diákjaink és tanáraink által készített fóti Betlehemmel!

 

 

A Betlehem készítését fotósorozatban örökítettük meg, amely megtekinthető a GALÉRIA menüben.

Teljes tartalom megtekintése...

8. osztályos tanulók jelentkezése

2013-12-02

A 8. osztályos tanulóknak  2013. december 10-ig a letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. A kitöltött jelentkezési lapot abban az intézményben kell leadni, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

Teljes tartalom megtekintése...

Rajz előkészítő

2013-11-25

Örömmel értesítjük az iskolánk szakközépiskolai, képző- és iparművészeti ágazatba tartozó képzései iránt érdeklődőket, hogy november 26-án, kedden 16 órakor elkezdődik RAJZ ELŐKÉSZÍTŐ tanfolyamunk iskolánk rajztermében - hátul a gyermekváros parkjában - és a továbbiakban minden kedden ugyanekkor, utoljára február 18-án. (Febr. 20-án már felvételi van!)

Két csoport lesz, Berkeczné Juszkievicz Romana és Koncz Gyöngyi rajztanárnők fogják vezetni a csoportokat, és az első napon fogják kialakítani a csoportokat.

Kérjük, hogy hozzanak magukkal A3-as rajztáblát, (ha van), és rajzlapokat, szintén A3-as méretben, ezenkívűl B2-es és B4-es grafitceruzákat.

A többi szükséges dolgot a tanárnők a helyszínen elmondják!

Szeretettel várjuk Önöket!

Bármilyen kérdésük van az iskola telefonján (06 27 359 607) érdeklődhetnek!

Teljes tartalom megtekintése...

Iskolánk a rádióban

2013-10-30

A 20 éves évforduló alkalmából a Lánchíd Rádió Parnasszus című kulturális műsorának október 20-i adása iskolánkról szól. A felvételen Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató, Balla Zoltán művészeti vezető és Karner Fanni 12. osztályos tanuló beszél az iskola történetéről, az iskolában folyó munkáról, mindennapjairól.

Az adás az alábbi helyen hallgatható meg:

http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=84242

Teljes tartalom megtekintése...

Nyílt napok 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek

2013-10-22

Az iskolánk iránt érdeklődőknek nyílt napokat tartunk a következő időpontokban:

November. 7. csütörtök és november 12.  kedd    reggel 8.30-tól.

 

A szakközépiskolai képzésünk kínálata bővül, a 2014/15-ös tanévben indul:
 

V. Képző- és iparművészeti ágazat

    - kerámiaműves              OKJ: 54 211 05
    - textilműves                   OKJ: 54 211 08
    - divat- és stílustervező    OKJ: 54 211 02
    - grafikus                        OKJ: 54 211 04
   (- kiadványszerkesztő       OKJ: 54 213 02)

Önálló, ágazaton kívüli képzés:

   - Táncos (néptáncos szakirány) OKJ: 54 212 09

 

A gimnáziumi képzésünkben nincs változás. Továbbra is angol és német nyelvi előkészítős képzést folytatunk 1+4 évben. (Második idegen nyelvként választható a francia is.)

 

A részletes felvételi tájékoztatót októberben frissítjük a Felvételizőknek menüben.

Teljes tartalom megtekintése...

Közzététel

2013-10-22

Iskolánknak aTINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor III. pályázati felhívásra beküldött nyertes pályázata van.

Teljes tartalom megtekintése...

Érettségi tájékoztató

2013-10-11

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

 

Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy az érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása nyilvános.

A DÖK, az Iskolaszék, a fenntartó gyakorolhatják tanácskozási jogukat.

A vizsgák tartalmi-szervezési, ill. eljárási szabályait az egyes internetes honlapokon könnyen megtalálhatjá/to/k.

Iskolánkban a vizsgák szervezése az OH /Oktatási Hivatal/, Kormányhivatal és az EMMI központi utasításainak megfelelően zajlik. Jogszabályok: 100/1997.Korm.rend., 22/2009. OKM-rendelet, 106/2012.Korm.rendelet.

A vizsgák tartalmi és eljárási szabályaiból csak a legáltalánosabb mozzanatokat kiragadva tájékoztatjuk Önöket:

                - Az érettségire jelentkezés határideje: szeptember 5.

                -A középszintű érettségi írásbelik ideje

-          magyar                      2013. okt. 14. 8 ó.

-          matematika-            2013. okt. 15. 8 ó.

-          történelem E            2013. okt. 16. 8 ó.

-          angol                          2013. okt. 17. 8 ó.

-          földrajz                     2013. okt. 15. 14 ó.

-          fizika                         2013. okt. 25. 14 ó.

-          biológia E                  2013. okt. 24. 14 ó.

                          -Gyakorlati vizsga               -           informatika         2013. okt. 18. 8 ó.

 Vizsgakezdés előtt a megjelenés kb. fél órával előbb ajánlott.

                                                              

-A középszintű szóbeli vizsgák ideje:          -              2013. november 21. 8 ó.                                                 

-Az emelt szintű szóbeli vizsga:                    -              2013. nov. 6-12. között lesz.

Teljes tartalom megtekintése...

20 éves az iskolánk

2013-10-01

 

A kiállítás a helyszínen egészen október 20-ig megtekinthető!

Teljes tartalom megtekintése...

Sulibörze Veresegyházon

2013-09-30

A börzén iskolánk is bemutatkozik. Várunk mindenkit szeretettel!

Teljes tartalom megtekintése...

Szorgos Ősz program

2013-09-30

Kedves Diákok, Tanárok és Szülők!

A Szorgos Ősz egy 3 éves program, mely azért jött létre, hogy az 50 óra közösségi szolgálatot vagy annak egy részét a tanulók a számukra legmegfelelőbb helyen tudják elvégezni. Ez egy lehetőség.

 2013. október 11-12-13-án napi 3 óra közösségi munkát végezhetnek a fóti Katolikus Plébánián a karitász csoport vezetésével. Ez 3 ősszel megismétlődne.

A Szorgos Ősz hosszú hétvégéjének a programja pénteken délután 16-17 óra körül indul, aszerint, hogy a jelentkező diákoknak mi a megfelelőbb. Adatrögzítés, játékos ismerkedés egymással és a helyszínnel. A másnapi munkák megbeszélése, csoportokba rendeződés lenne. Munkavédelmi oktatás. Ez a nap 19-20 órakörül zárulna.

A szombati napon 9 órakor kezdünk, a templom körüli teendőkkel. Ez a program is kb.12-13 óráig tart.

Vasárnap, aki katolikus jöhet a 10 órás misére, majd utána 11 órától folytatjuk a szombati munkát, melynek a végén kb.13 óra körül, egy rövid megbeszélést tartunk, ahol a mindenki elmondhatná a három nap alatt szerzett benyomásait.

Várunk mindenkit szeretettel.

Szent Erzsébet Karitász csoport, Fót

Jelentkezni az iskolai koordinátornál, vagy az osztályfőnöknél lehet október 8-ig.

Teljes tartalom megtekintése...

Közoktatási kérdőív

2013-05-30

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Közoktatási kérdőív kitöltésére kérjük Önöket. Kérjük, hogy a kitöltéssel szíveskedjenek az iskolai adatszolgáltatást segíteni. A netes kérdőív linkje:

https://docs.google.com/forms/d/1TMqb4LI6187vZ6dP_155DMgJQA9So8d1dFmlwM_htSs/viewform.
A belépés kódja iskolánkban : 1857

Köszönjük szíves együttműködésüket:
Nagyné Mikula Katalin i.h.

Teljes tartalom megtekintése...

Közösségi szolgálat !

2013-05-30

http://kozossegi.ofi.hu/

 

Iskolánkban is elindult a közösségi szolgálat , mely remélhetőleg gyermekeink számára nem egy kötelező teher lesz, hanem élményekben gazdag,  örömmel végzett segítő tevékenység. Ehhez kívánunk nekik és a szülőknek is tájékoztatást és segítséget nyújtani.

2016 január 1.-től kezdődően (vagyis akik 2016-ban vagy az után érettségiznek), az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a tanulók a középiskola 9–11. évfolyamán  három tanévre, arányosan elosztva, 50 órás közösségi szolgálatot teljesítsenek. A közösségi szolgálatot a középiskola szervezi meg.

Teljes tartalom megtekintése...

Gyermekeink biztonságos közlekedéséért

2013-05-29

Kedves Szülők!

Gyermekeink biztonsága érdekében az alábbi lehetőségre hívjuk fel a figyelmet! Az Országos Közlekedésbiztonsági Program INGYENES online képzés keretében 9-12. évfolyamosok számára Rómeó és Júlia segít elsajátítani a biztonságos gyalogos, kerékpáros és segédmotoros közlekedés alapjait. Gyermekeikkel együtt megtanulhatják a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályait.

Az INGYENES e-learning tanfolyamot a http://www.tanuloknak.hu/ oldalon érik el.

http://letoltes.tanuloknak.net/downloads/nkh_tajekoztato_fuzet.pdf

Teljes tartalom megtekintése...

Pótfelvételi 8. osztályos tanulóknak

2013-04-24

A győri visszajelzés alapján a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium indítandó osztályaiban van néhány tanuló számára felvételi lehetőség!

Használjátok ki ezt a nem mindennapi lehetőséget, gyertek! Érdemes igyekezni, mert a felvételi lehetőség az üres helyek betöltéséig tart, gyorsan elfogyhat!

Jelentkezési lehetőség a következő területeken van korlátozott számban:

 Szakközépiskolában:

04 kerámiaműves szakon

05 textilműves szakon= divat- és stílustervező vagy

                                         textilműves szakképzésben

01 táncos(néptáncos) szakon

 

Gimnáziumban

02 angol nyelvi csoportban

03 német nyelvi csoportban

Teljes tartalom megtekintése...

Országos Népművészeti Verseny

2013-04-11

 

XVI. Országos Népművészeti Verseny

2013. április 26-27.

 

 

Iskolánk megalakulásának 20. évfordulója alkalmából immáron harmadik alkalommal szervezhetjük meg ezt a rangos tanulmányi versenyt, melyre az ország minden művészeti iskolájából pályáznak tanulók.

Teljes tartalom megtekintése...

Ideiglenes felvételi jegyzék

2013-03-08
Az alábbiakban olvashatják a 2013/14-es tanévre iskolánkba jelentkezett tanulók elért eredményeinek sorrendjét:
 
Teljes tartalom megtekintése...

Nyertes pályázat

2012-10-27

A Tinta Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor II. felhívására beküldött pályázatunk sikeres volt. Ennek köszönhetően könyveket, szótárakat vásárolhatunk kedvezményesen.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyelvvizsgázási lehetőség

2012-10-18

NYELVVIZSGÁZÁSI LEHETŐSÉG

NYELVVIZSGA TRÉNING

PRÓBA NYELVVIZSGA

FÓTON!

A Gyerekvárosban a

Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnáziumban

2153, Fót Vörösmarty tér, 2.

A következő ECL nyelvvizsga időpontok angol, német nyelvből:

 

A2              2012. december 6.

B1, C1       2012. december 7.

B2              2012. december 8.

 

a nyelvvizsgákra 2012. november 8-ig lehet jelentkezni!!!

 

       06/20 3596915, 06/ 30 570 7584

Teljes tartalom megtekintése...

Pályázati lehetőség

2012-08-22

Várhatóan 2012. augusztus 27 - szeptember 28-ig tartó időszakra módosul az Új Széchenyi Terv keretében még júniusban megjelent TÁMOP 3.1.4-12/1-2 jelű, „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatok beadási határideje.

A pályázati kiírás óta történt módosítások és a teljes dokumentáció elérhető az alábbi linkeken:

Teljes tartalom megtekintése...

Határtalanul

2012-06-14

 

 

 

Iskolánk a Határtalanul! pályázat támogatásával 2012 június 3-9-ig a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanulóit látta vendégül.

Diákjaink – többek között – kerámiakaput, szobrot, festményeket készítettek közösen,
és együtt színpadra állították Tamási Áron Ábel a rengetegben címû mûvét. Részt vettünk a Nemzeti Emlékezet Napján a Magyarság Házában tartott megemlékezésen, közös koncertet adtunk a fóti katolikus templomban.

Mindannyian reméljük, hogy a kapcsolatunk a jövőben folytatódik.

Az együttműködésről, az Ábel a rengetegben produkcióról az ES Tv Hiradójában számolt be:

http://estv.hu/e107_files/downloads/hirado-2012-06-11.wmv

Ismét készültek fényképek:

http://fot2012.erferi.fotoalbum.hu

 

 

 

Teljes tartalom megtekintése...

Székelyudvarhelyi diákok látogatása

2012-06-02

 

Iskolánk a Határtalanul! pályázat támogatásával 2012 június 3-9-ig a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanulóit látja vendégül.

Elkészült a közös program részletes tervezete.

Teljes tartalom megtekintése...

Meghívó

2012-06-01

Tisztelt Szülők!

 

Iskolánk a Határtalanul! pályázat támogatásával 2012 június 3-9-ig a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanulóit látja vendégül.

A hét során a két iskola diákjai több közös produkcióval is színpadra állnak.

A pontos műsorterv a következő:

 

Időpont

Helyszín

Műsor

2012. jún. 4. 20 óra

Művelődési Ház

Emlékműsor a Nemzeti Összetartozás Napjára

2012. jún. 5. 19 óra 30 perc

Római katolikus templom

Komolyzenei koncert

2012. jún. 7. 20 óra

Művelődési Ház

Tamási Áron: Ábel a rengetegben című művének zenés, táncos bemutatása

 

Minden kedves szülőt és érdeklődőt szeretettel meghívjuk ezekre a rendezvényeinkre. A belépés ingyenes.

Teljes tartalom megtekintése...

Beosztás a szóbeli érettségire

2012-05-29

Megtekinthető, hogy az egyes vizsgabizottságokba mely tanulók tartoznak, és mely napokon fogják a szóbeli érettségi vizsgáikat letenni.

Teljes tartalom megtekintése...

Figyelem! Pótfelvételi lehetőség!

2012-05-15

A győri visszajelzés alapján a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium indítandó osztályaiban van néhány tanuló számára felvételi lehetőség.

Használjátok ki ezt a nem mindennapi lehetőséget, gyertek!

 

Szakközépiskolában:

04 kerámia szakon

06 textilműves szakon

01 néptánc szakon

 

Gimnáziumban :

02 angol nyelvi csoportban

03 német nyelvi csoportban

 

Szakközépiskolában:
 
04 kerámia szakon
 
06 textilműves szakon
 
01 néptánc szakon
 
 
 
Gimnáziumban
 
02 angol nyelvi csoportban
 
03 német nyelvi csoportban

 

Szakközépiskolában:
 
04 kerámia szakon
 
06 textilműves szakon
 
01 néptánc szakon
 
 
 
Gimnáziumban
 
02 angol nyelvi csoportban
 
03 német nyelvi csoportbanSzakközépiskolában:
 
04 kerámia szakon
 
06 textilműves szakon
 
01 néptánc szakon
 
 
 
Gimnáziumban
 
02 angol nyelvi csoportban
 
03 német nyelvi csoportban
Teljes tartalom megtekintése...

1%

2012-05-14

 

Kérjük idén is tiszteljenek meg minket személyi jövedelemadójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18681488-1-13

Köszönjük támogatásukat!

Teljes tartalom megtekintése...

Erdélyben jártunk

2012-05-10

Még 2011 szeptemberében megtudtuk, hogy iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium nyert a HATÁRTALANUL! program iskolák közti együttműködési pályázatán, és 41 szakközépiskolás diák 5 kísérőtanárral kiutazhat 2012 áprilisában 1 hétre Székelyudvarhelyre, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola vendégeként, hogy tanuljunk egymástól, közös műsorokat, tárgyakat, programokat hozzunk létre. Június elején pedig mi fogjuk fogadni az udvarhelyieket ugyanilyen létszámmal, hogy folytassuk a közösen megkezdett munkát, újabb alkotásokkal gazdagítsuk lakókörnyezetünket, iskoláinkat. Utazásainkat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatta 2 399 750 Ft-tal.

Teljes tartalom megtekintése...

ECL vizsga

2012-05-02

Már lehet jelentkezni a következő ECL vizsgára!

Vizsgaidőpontok és szintek:

2012. június 22. - B1 (akkreditált alapfok), C1 szint (akkreditált felsőfok),

2012. június 23. - B2 szint (akkreditált középfok).

Figyelem! Változás! Az írásbeli kommunikációs részben (fogalmazás) egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár használható!

Teljes tartalom megtekintése...

Otthon az erdőben


ECDL Vizsga


ECL Nyelvvizsga